แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชวนคนไทยคัดกรองอาการโรคกรดไหลย้อนด้วยตนเอง เพียงตอบคำถาม 6 ข้อในแพลตฟอร์ม "น้องเป๊ป" - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 8 January 2024

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชวนคนไทยคัดกรองอาการโรคกรดไหลย้อนด้วยตนเอง เพียงตอบคำถาม 6 ข้อในแพลตฟอร์ม "น้องเป๊ป"แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สมาคมประสาท
ทางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชวนคนไทย
คัดกรองอาการโรคกรดไหลย้อนด้วยตนเอง
เพียงตอบคำถาม 6 ข้อในแพลตฟอร์ม "น้องเป๊ป"

กรุงเทพฯ - แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) แนะนำ "น้องเป๊ป" เครื่องมือประเมินอาการโรคกรดไหลย้อน ซึ่งเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก รวมถึงคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการคัดกรองโรคด้วยแบบสอบถามอย่างง่าย เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการวินิจฉัย และการรักษาโรคกรดไหลย้อนต่อไป

กรดไหลย้อน หรือ เกิร์ด (Gastroesophageal reflux disease – GERD) เกิดจากภาวะที่น้ำย่อยหรือแก๊สในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไประคายเคืองหลอดอาหารและลำคอ ทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว และอาจมีอาการอื่นร่วม เช่น ไอหรือเสียงแหบเรื้อรัง ฟันกร่อน ฟันผุ หรือมีกลิ่นปาก นอกจากนี้โรคกรดไหลย้อน อาจมีปัจจัยกระตุ้น เช่น ความเครียด พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ได้แก่รับประทานอาหารมากเกินไปในแต่ละมื้อ การนอนหลังรับประทานอาหารเสร็จทันที การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การมีน้ำหนักเกิน หรืออาจเกิดจากหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายทำงานบกพร่อง

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยเริ่มมีอาการของโรคกรดไหลย้อนจนรบกวนชีวิตประจำวัน ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากในผู้ป่วยบางราย อาจมีภาวะหลอดอาหารอักเสบจนเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้ ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกรดไหลย้อน ตลอดจนป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย และ สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์ม "น้องเป๊ป" แบบประเมินอาการโรคกรดไหลย้อนออนไลน์ ผ่านการตอบคำถามเพียง 6 ข้อ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและรับคำแนะนำเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่ถูกต้องโดยบุคลากรทางการแพทย์ในลำดับต่อไป

รศ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร นายกสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) กล่าวว่า "โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเป็นปัญหาด้านระบบทางเดินอาหารที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ อีกทั้งผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนมีอาการที่หลากหลาย นอกจากอาการแสบร้อนหน้าอก เรอเปรี้ยวที่พบบ่อยแล้ว บางรายอาจมีอาการจุกแน่นหน้าอกคล้ายกับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด บางรายอาจมีอาการไอเรื้อรังหรือเสียงแหบ รวมถึงความถี่ ความรุนแรงของอาการ และช่วงเวลาที่มีอาการ และการตอบสนองต่อการรักษาก็แตกต่างกันไปทำให้การดูแลรักษามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ด้วยแบบประเมินโดยแพลตฟอร์ม "น้องเป๊ป" จะช่วยให้ทุกคนประเมินอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเองได้โดยง่ายและสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางสมาคมฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดี"
ดังนั้น หากท่านมีอาการที่น่าสงสัย หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคกรดไหลย้อน สามารถประเมินอาการเบื้องต้นผ่านแพลตฟอร์ม "น้องเป๊ป" ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ ที่ https://checkgerd.com/

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองโรค มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผ่านการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า
แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์