ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม มอบเงิน บริจาค 4 แสนบาทสนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 8 January 2024

ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม มอบเงิน บริจาค 4 แสนบาทสนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม มอบเงิน
บริจาค 4 แสนบาทสนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการ
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

กรุงเทพฯ - นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะ ร่วมบริจาคเงิน 4 แสนบาท สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างสังคมสูงอายุให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลฎีกา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

1. คณะทำงาน ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม

2. คณะทำงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4. นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม

5. คณะทำงาน ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม

6. คณะทำงาน ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม

7. คณะทำงาน ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์