ผู้ถือหุ้น AQUA อนุมัติฉลุยทุกวาระ! ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ 2 ต่อ 1 เตรียมตัวรับธุรกิจใหม่ไตรมาส 2 นี้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 April 2022

ผู้ถือหุ้น AQUA อนุมัติฉลุยทุกวาระ! ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ 2 ต่อ 1 เตรียมตัวรับธุรกิจใหม่ไตรมาส 2 นี้
ผู้ถือหุ้น AQUA อนุมัติฉลุยทุกวาระ! ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ 2 ต่อ 1 เตรียมตัวรับธุรกิจใหม่ไตรมาส 2 นี้

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยนายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานมติที่ประชุมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมเผยว่า บริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลงมติรับทราบและอนุมัติแบบผ่านฉลุยทุกวาระ


ซึ่งรวมถึงการไฟเขียวอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกำหนดให้ W3 มีอายุ 2 ปี โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565


นอกจากนั้น ทางบริษัทฯได้แจ้งถึงความคืบหน้าว่า ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจ Mega Trend เพื่อสร้างธุรกิจเรือธงใหม่ให้กับบริษัทฯ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 2/2565 ล็อคทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างรายได้และผลกำไรจากกลุ่มธุรกิจใหม่ในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์