J เคาะราคาขาย RO หุ้นละ 4.25 บ. เสริมแกร่งการเงิน ลุยต่อยอดธุรกิจปี 65 หนุนกำไรโตต่อไม่หยุด - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 April 2022

J เคาะราคาขาย RO หุ้นละ 4.25 บ. เสริมแกร่งการเงิน ลุยต่อยอดธุรกิจปี 65 หนุนกำไรโตต่อไม่หยุด


J เคาะราคาขาย RO หุ้นละ 4.25 บ. เสริมแกร่งการเงิน ลุยต่อยอดธุรกิจปี 65 หนุนกำไรโตต่อไม่หยุด

J ประกาศราคาเสนอขายหุ้น RO ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท ควบคู่ J-W2 และ J-W3 หนุนศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ และแผนขยายการลงทุนตามโครงการที่วางไว้ โดยไฮไลท์ปีนี้ รับรู้รายได้ Community mall 5 แห่งเต็มปี พร้อมจับเทรนด์ “สูงวัย” เปิดตัวธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Senera Senior Wellness ปลายปี 2565 ตามแผน !

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (J-W2) และครั้งที่ 3 (J-W3) และมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W2 และ J-W3 (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ภายหลังจากทราบผลการแปลงสภาพ J-W1 ได้มีมติกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ 4.93009 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W2 และ J -W3 และการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 แล้ว สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อระดมเงินใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมและชำระคืนตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนด รวมถึงนำไปใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท

“จะเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น จากแผนการขยายธุรกิจ และการมุ่งเน้นลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพการขยายการลงทุนในอนาคตตามโครงการที่วางไว้ โดยโครงการคอมมูนิตี้มอลล์และโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะเป็น Key Success การโตในช่วงต่อจากนี้ของเรา” นายสุพจน์ กล่าว

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2565 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง รับภาพรวมสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีก่อน ประกอบกับ การรับรู้รายได้จากโครงการในมือเพิ่มเติม โดยธุรกิจ Community Mall (คอมมูนิตี้ มอลล์) ได้เปิดตัว “JAS Green Village Kubon” สาขาที่ 5 ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา สร้างกระแสรายได้ใหม่ให้กับบริษัทฯ เข้ามารับรู้รายได้เต็มปีในปีนี้

ส่วนแผนงานระยะใกล้นี้ เจเอเอส แอสเซ็ท อยู่ระหว่างศึกษาการพัฒนาโครงการ Community Mall แห่งที่ 6 บนทำเลศักยภาพ รวมทั้ง ธุรกิจ Senior Wellness เสริมทัพ นับเป็นหนึ่งในผู้นำนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่วางโครงสร้างธุรกิจเกาะเมกะเทรนด์ด้านเฮลธ์แคร์ เซอร์วิส (Healthcare Service)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ Senera Senior Wellness ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่ ตอบรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ (Aging Society) และเป็นครั้งแรกของโมเดลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำนวยความสะดวกครบครัน ในโลเคชั่นอยู่ติดกับห้าง JAS Green Village ถนนคู้บอน พร้อมเปิดให้บริการปลายปี จึงมั่นใจ ด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่ง และต้นทุนทางการเงินที่มีศักยภาพ จะสนับสนุนให้ปี 2565 J จะสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์