กทม.ยกระดับมาตรการคุมเข้มฝุ่นจากแหล่งกำเนิด รองรับสถานการณ์ฝุ่นสูง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

กทม.ยกระดับมาตรการคุมเข้มฝุ่นจากแหล่งกำเนิด รองรับสถานการณ์ฝุ่นสูง


กทม.ยกระดับมาตรการคุมเข้มฝุ่น
จากแหล่งกำเนิด รองรับสถานการณ์ฝุ่นสูง

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวถึงการยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของ กทม.เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพว่า กรุงเทพมหานคร โดย สสล.มีแผนปฏิบัติการเร่งด่วนรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของ กทม.จากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง) โดยควบคุมฝุ่นจากแหล่งกำเนิดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ได้แก่ การตรวจจับรถยนต์ควันดำจากต้นตอ การตรวจสอบควันดำจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อลดฝุ่น จอดรถดับเครื่องยนต์ ไม่จอดรถกีดขวางจราจร การตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานทั้งสถานประกอบการหลอมโลหะ กิจการที่มีการใช้หม้อต้มไอน้ำด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล หยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นช่วงเวลา กวดขันห้ามเผาในที่โล่ง และการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ GISTDA รวมทั้งประสานขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับร้านอาหารประเภทปิ้งย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ดำเนินแนวทางควบคุมและแก้ไขปัญหาแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 โดยส่งเสริมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการใช้เตาไร้ควัน เพื่อมีส่วนร่วมลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามรายงานสถานการณ์ฝุ่น พร้อมค่าพยากรณ์แจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แอปพลิเคชัน AirBKK เว็บไซต์ www.airbkk.com เพจเฟซบุ๊ก : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพจเฟซบุ๊ก : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม เพจเฟซบุ๊ก : กรุงเทพมหานคร แอปพลิเคชัน LINE ALERT และ LINE OA @airbangkok และเมื่อมีข้อมูลพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 มีค่าเกิน 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะประกาศขอความร่วมมือบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐพิจารณาใช้นโยบายการปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยปัจจุบันมีเครือข่ายตอบรับ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 102 แห่ง จำนวน 47,677 คน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเมื่อพบเห็นแหล่งกำเนิดฝุ่น โดยแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไข

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม.กล่าวว่า สนท.ได้จัดชุดสายตรวจและประสานกับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตออกตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบ กวดขัน และห้ามใช้รถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากยานพาหนะ ขณะเดียวกันได้สนับสนุนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องยนต์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ให้มีการเผาขยะในที่โล่ง รวมถึงประสานความร่วมมือผู้ประกอบการ/เจ้าของร้านจำหน่ายอาหารประเภทปิ้งย่าง เพื่อมีส่วนร่วมลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เช่น ต้องมีเครื่องดูด หรือเก็บควันก่อนปล่อยออกมาจากสถานประกอบการ


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์