TIA เชิญผู้เสียหายหุ้นสามัญ STARK ร่วมประชุมนัดแรก เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินคดีแบบกลุ่ม- Class Action - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

TIA เชิญผู้เสียหายหุ้นสามัญ STARK ร่วมประชุมนัดแรก เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินคดีแบบกลุ่ม- Class Action


TIA เชิญผู้เสียหายหุ้นสามัญ STARK ร่วมประชุมนัดแรก เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินคดีแบบกลุ่ม- Class Action

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(TIA) ทำหน้าที่ เป็นตัวกลางช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณี ลงทุนหุ้น สามัญ STARK ได้จัดประชุมร่วมกับผู้เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และ หาข้อสรุปร่วม ในแนวทางการ และกระบวนการขั้นต้นของการนำไปสู่การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ต่อไป

ทั้งนี้ TIA ได้ให้ผู้เสียหายลงทะเบียนทางออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 3-9 ธันวาคม 2566 มีผู้เสียหายเข้าระบบลงทะเบียน จำนวน 161 คน และได้เข้าร่วม หารือในวันนี้ -13 ธันวาคม 2566

อนึ่งก่อนหน้านี้ TIA ได้เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้กับผู้เสียหายจากหุ้นสามัญ STARK มาแล้วระหว่าง วันที่ 19-25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายมาลงทะเบียนจำนวน 1,759 ราย มูลค่าความเสียหายรวม 4,063 ล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์