ไทยยูเนี่ยนร่วมเสวนา "ป้องกันทุจริตในองค์กร" แสดงจุดยืนมุ่งต่อต้านคอร์รัปชั่นใน งาน Thai IOD Forum 2023 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 24 November 2023

ไทยยูเนี่ยนร่วมเสวนา "ป้องกันทุจริตในองค์กร" แสดงจุดยืนมุ่งต่อต้านคอร์รัปชั่นใน งาน Thai IOD Forum 2023ไทยยูเนี่ยนร่วมเสวนา "ป้องกันทุจริตในองค์กร"
แสดงจุดยืนมุ่งต่อต้านคอร์รัปชั่นใน
งาน Thai IOD Forum 2023

กรุงเทพฯ – 22 พฤศจิกายน 2566 – นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "ป้องกันทุจริตในองค์กร: บทบาทหน้าที่ใคร?" ในงาน Thai IOD Independent Director Forum 2023 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีนายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน), ผศ.สมชาย ศุภธาดา กรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, นางสุวภา เจริญยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร IOD นายยุทธ วรฉัตรธาร, นายบรรจง จิตต์แจ้ง และนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และสมาชิก IOD กว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์