เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลองสุดยอดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ ที่มุ่งประเด็นความยั่งยืนและการฟื้นฟูระบบนิเวศ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 20 November 2023

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลองสุดยอดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ ที่มุ่งประเด็นความยั่งยืนและการฟื้นฟูระบบนิเวศเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
ประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลองสุดยอดการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ ที่มุ่ง
ประเด็นความยั่งยืนและการฟื้นฟูระบบนิเวศ

เทศกาลภาพยนตร์นี้ส่งเสริม “ความรู้ผ่านความบันเทิง” ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมชาวไทยในวงกว้าง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 20 พฤศจิกายน 2566 – สถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) ประกาศต้อนรับการกลับมาของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ในประเทศไทยที่หลายคนรอคอย โดยสามารถร่วมชมภาพยนตร์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 ธันวาคม ที่จะจัดฉาย ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะคัดภาพยนตร์ทั้งหมด 34 เรื่อง จาก 19 ประเทศมาฉาย ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะมีเสียงพากย์ภาษาไทยเพื่ออรรถรสในการรับชม

เทศกาลนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนความตระหนักต่อประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยผ่านภาพยนตร์ต่างประเทศ ภาพยนตร์เหล่านี้หยิบยกความก้าวหน้าและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าถึงได้และสนุกสนานเพื่อดึงดูดผู้ชมที่เป็นวัยรุ่น การจัดฉายภาพยนตร์ยังมาพร้อมกับเวิร์กชอปเชิงตอบโต้เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน (Interactive Workshop) และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

โยฮันเนส โฮสส์เฟลด์ ผู้อำนวยการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ผ่านความบันเทิง ด้วยการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมชาวไทยในวงกว้าง เทศกาลนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด และในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่าครึ่งล้านรายในประเทศไทย ทำให้เทศกาลภาพยนตร์นี้เป็นงานที่มียอดผู้เข้าชมภาพยนตร์มากที่สุดงานหนึ่ง ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมงานกับเราในปีนี้ และเพลิดเพลินไปกับสุดยอดการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ”

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์คือพันธมิตรผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติว่าด้วย “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ” (UN Decade on Ecosystem Restoration) โดยเรียกร้องให้มีการปกป้องและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แหล่งที่อยู่อาศัย และระบบนิเวศทั่วโลก เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19 มุ่งเน้นถึงความสำคัญของแนวทางการบริหารจัดการระบบนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาโลกที่ยั่งยืนDr. Bicky Bhangu ประธานบริษัทโรลส์-รอยซ์ ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และประเทศเกาหลีใต้ ได้กล่าวว่าการบูรณาการความรู้ด้านความยั่งยืนและสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM education) ถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะทำให้การบูรณาการศาสตร์ความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชาก้าวหน้า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้คนในชุมชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน

“โรลส์-รอยซ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราเพื่อชุมชนท้องถิ่น เรามีความกระตืนรือร้นในการยกระดับความตระหนักรู้ต่อความยั่งยืนผ่านศาสตร์ความรู้ 4 สาขาวิชา (STEM) เนื่องจากการศึกษา และงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม”

“เป้าหมายระดับโลกต่อศาสตร์ความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชาคือ การเข้าถึงผู้คน 25 ล้านคน ผ่านสะเต็มศึกษาอย่างมีคุณภาพภายในปี 2573 ความร่วมมือของโรลส์-รอยซ์ กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถช่วยให้เราเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จนี้ได้อย่างมีจุดหมาย”

ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ จึงทำให้สะเต็มศึกษามีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ระบุว่าตั้งแต่ปี 2557 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 คือเพิ่มขึ้นจากราว 1.7 ล้านคน เป็นกว่า 2 ล้านคน ภายในปี 2564
รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า “แนวคิดของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 คือ “คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู” คิดค้นขึ้นเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในนามของ สสวท. กระผมขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 และ สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปี 2566 มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพยนตร์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการตระหนักรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการระบบนิเวศ กระผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมทุกคน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศของเราอย่างมีนัยสำคัญต่อไป”

ในช่วงเทศกาล ภาพยนตร์จะจัดฉายที่อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์อีก 18 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา เอกมัย กาญจนบุรี ขอนแก่น ลำปาง นครพนม นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี นครราชสีมา พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สระแก้ว ตรัง อุบลราชธานี และยะลา

ตลอดทั้งเทศกาลยังมีกิจกรรม STEM จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาอีกด้วย หนึ่งในนั้นคือการเสวนาเรื่อง “ศาสตร์ความรู้ 4 สาขาวิชาด้านการบินและอวกาศ’’ ของโรลส์-รอยซ์ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการบินและอวกาศที่ TK park วันที่ 18 พฤศจิกายน

ศึกษาข้อมูลภาพยนตร์แต่ละเรื่องเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.goethe.de/sciencefilmfestivalNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์