เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Academy ส่งต่อ ประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 22 December 2022

เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Academy ส่งต่อ ประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง


เงินติดล้อ เปิดตัว TIDLOR Academy ส่งต่อ
ประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย นางอาฑิตยา พูนวัตถุ (แถวหน้า ที่ 7 จากซ้าย) ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายนายหน้าประกันภัย เป็นตัวแทนชาวเงินติดล้อต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 14 บริษัทชั้นนำ จำนวนกว่า 40 ท่าน ที่เข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตร TIDLOR Culture Wow เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างธุรกิจของเงินติดล้อให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานแผนกต่างๆ และได้พูดคุยถาม-ตอบ วิธีการสร้างค่านิยมองค์กรกับผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หลักสูตร TIDLOR Culture Wow จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอกภายใต้ TIDLOR Academy เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์