เซ็นทรัล รีเทล ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday, 22 December 2022

เซ็นทรัล รีเทล ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’


เซ็นทรัล รีเทล ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ 
Equality Marketing
เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’
ตอกย้ำ Brand Belief ที่เชื่อว่าการสร้างคน 
คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2565 – บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้าตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญประจำปี เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness Forward โดยปีนี้ใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ Equality Marketing เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคม ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค (Customer Engagement) ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอสั้น ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเก่งของเด็กไทยผู้มีความฝัน และเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเป็นตัวกลางที่จะช่วยสร้างฝันของเยาวชนไทยให้เป็นจริง โดยจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เชิญชวนคนไทยร่วมส่งต่อความสุข และสมทบทุน มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้าง ‘คน’ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความตั้งใจของเซ็นทรัล รีเทล ในการมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมไปกับการสร้างความเท่าเทียมและสนับสนุนความหลากหลายในสังคมตามแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Green & Sustainable Retail ในด้าน Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ จึงได้ริเริ่มกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการส่งต่อความสุข (Happiness Forward) โดยการมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้ทำตามความฝัน เพราะเรามีเด็กเก่งๆ อีกมากมายทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและทักษะความสามารถสูง แต่ยังขาดโอกาสและการส่งเสริมให้ไปถึงการแข่งขันในเวทีระดับสากล ทาง CRC จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายและทำฝันของเด็กไทยให้เป็นจริง เราได้คัดเลือกเด็ก gifted 4 คน ที่มีพรสวรรค์แตกต่างกัน มาเป็นตัวแทนของเด็กไทยที่มีความสามารถผ่านเรื่องราวในคลิปวีดีโอสั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมาย พร้อมทั้งจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 และช่วยเหลือนักเรียนยากจนแต่ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 3 ล้านคน ใน 3 ปี ด้วยการเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันสมทบทุน มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคน และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เซ็นทรัล รีเทล ที่เชื่อว่า การสร้างคน คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”

ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอ “Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด” ได้ที่ Facebook Central Retail และร่วมสมทบทุนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ ผ่านการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ทุกการบริจาคผ่านการสแกน QR จะได้สิทธิลดหย่อนเข้าระบบของทางสรรพากรอัตโนมัติ)เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,543 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์