ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน "The Infinite Success Program" ติดอาวุธผู้บริหารและทายาทธุรกิจ สานต่อธุรกิจให้ยั่งยืนอย่างมืออาชีพ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 17 October 2022

ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน "The Infinite Success Program" ติดอาวุธผู้บริหารและทายาทธุรกิจ สานต่อธุรกิจให้ยั่งยืนอย่างมืออาชีพ


ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน 
"The Infinite Success Program"ติดอาวุธ
ผู้บริหารและทายาทธุรกิจ 
สานต่อธุรกิจให้ยั่งยืนอย่างมืออาชีพ

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายยืนยง ทรงศิริเดช (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ พร้อมด้วย นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลยุทธ์ลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวม จัดงาน "The Infinite Success Program" โปรแกรมพิเศษสำหรับลูกค้าทีทีบี รีเซิร์ฟ โดยร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแบบโปรแกรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ และสานต่อธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนอย่างมืออาชีพ ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ และถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำและเพื่อแลกเปลี่ยนทุกมุมมองอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน โดยในสัปดาห์แรกมีการเสวนาหัวข้อ "บริหารคนอย่างไร ให้ได้ใจคน" และ "ติดอาวุธทายาทธุรกิจ รับไม้ต่อได้อย่างมืออาชีพ" ซึ่งมีลูกค้าผู้บริหารและทายาทธุรกิจเข้าร่วมฟังเสวนาอย่างคับคั่ง ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บุคคลในภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา

1. คุณสรวิศร์ กิจเจริญโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริบัญชา จำกัด

2. คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และกลุ่มอินทัช

3. คุณณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลยุทธ์ลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวม ทีเอ็มบีธนชาต

4. คุณยืนยง ทรงศิริเดช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบีธนชาต

5. คุณกฤต กุลหิรัญ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

6. ผศ.ดร. นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ttbreserve
#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต
#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์