บมจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในอาเซียน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 10 August 2022

บมจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในอาเซียนบมจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในอาเซียน

ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้น วางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โชว์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี มุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้ง บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "PSP")เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (Total Solution Provider) และเป็นผู้ผลิตอิสระ (Independent Manufacturer) ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) และผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) ได้แก่ น้ำมันผสมยาง น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันทำงานโลหะ น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ และหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีกำลังการผลิตและส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) น้ำมันผสมยาง และน้ำมันหม้อแปลง รวมทั้งบริษัทฯ มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ การให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดเก็บและการให้บริการศูนย์กระจายสินค้าและการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ลูกค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ PSP มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า (Made to Order) จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงสูตรการผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง หรือร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่สำคัญต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเติมแต่ง (Additive) ของ Chevron Oronite และตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Authentix ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและรับรองสินค้าระดับสากล เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย กัมพูชา และสปป.ลาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและขนถ่ายน้ำมันผ่านศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ แก่ลูกค้า เช่น OR, ESSO, BCP และ Chevron รวมถึงให้บริการศูนย์กระจายสินค้า และบริการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อีกทั้งการให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ สำหรับการซื้อขายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์สำหรับผู้ประกอบการ (B2B) ภายใต้ชื่อ EGG Mall

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ PSP กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มุ่งนำเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งหลักทั้งทางบกและทางน้ำของประเทศไทย อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนด้านการขนส่งวัตถุดิบที่ดี และด้วยกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับสากลทั้ง ISO9001 ISO14001 และ ISO45001 ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและการรับประกันคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในด้านคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ พร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยช่วยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สอดรับเทรนด์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของบริษัทฯ และยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ PSP ยังมีฐานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมพิเศษติลาวา ประเทศเมียนมา ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง PSP กับพันธมิตรท้องถิ่นในการดำเนินธุรกิจ เตรียมพร้อมรองรับกับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในประเทศเมียนมา

"เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าที่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากกว่า 180 รายทั่วโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยและภูมิภาค ให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน" นายสินธุ์ กล่าว

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 750 ล้านบาท ล่าสุด บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์