CCTV+: พระราชวังว่านโซ่วแห่งนครหนานชาง อวดโฉมใหม่งดงามอลังการกว่าเดิม - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 11 July 2022

CCTV+: พระราชวังว่านโซ่วแห่งนครหนานชาง อวดโฉมใหม่งดงามอลังการกว่าเดิม


CCTV+: พระราชวังว่านโซ่วแห่งนครหนานชาง อวดโฉมใหม่งดงามอลังการกว่าเดิม

ปักกิ่ง--11 กรกฎาคม 2565--"พระราชวังว่านโซ่วสะท้อนประวัติศาสตร์ของชาวเจียงซีนานหลายศตวรรษ" ย่านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์พระราชวังว่านโซ่ว (Wanshou Palace) ในนครหนานชาง สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของพระราชวังเตียจูว่านโซ่ว ถือเป็นย่านวัฒนธรรมอันดับ 1 ในแถบแม่น้ำกานเจียงและทะเลสาบโผหยางของมณฑลเจียงซี ย่านแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 10 โครงการทางวัฒนธรรมที่สำคัญของนครหนานชาง โดยมีการอนุรักษ์บ้านเรือนโบราณอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเจียงโหยวที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญา และสะท้อนเสน่ห์ของมณฑลเจียงซีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ นับเป็นการส่งเสริมแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมของมณฑลเจียงซีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ย่านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์พระราชวังว่านโซ่ว ในอดีตเป็นย่านที่พลุกพล่านและมีการขนส่งทางน้ำอย่างคึกคัก อีกทั้งยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมของพ่อค้าแม่ค้า ลัทธิเต๋า สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตบนท้องถนนอย่างลงตัว ย่านนี้ประกอบด้วยถนน 3 สาย และตรอก 5 ตรอก ได้แก่ ถนนเฉียวปู้ ถนนฉีผาน ถนนว่านโซวกง ตรอกเหอตง ตรอกชูเซียง ตรอกว่านโซวกง ตรอกหลัวป๋อ และตรอกหลัวเซียง ย่านนี้เป็นย่านในเมืองที่สะท้อนประวัติศาสตร์ การค้า ประเพณีพื้นบ้าน วิถิชีวิตบนท้องถนน และสถาปัตยกรรมโบราณของนครหนานชางได้อย่างเด่นชัดที่สุด สำหรับพระราชวังเตียจูว่านโซ่วนั้น ตั้งอยู่ทางตะวันออกของย่านนี้ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกถึงราชวงศ์จิ้น เติบโตในสมัยราชวงศ์สุยถึงราชวงศ์ซ่ง ก่อนที่จะรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง

ย่านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์พระราชวังว่านโซ่วตั้งอยู่ในย่านธุรกิจหลักใจกลางเมืองเก่าของนครหนานชาง และประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ อาคารบ้านเรือนโบราณ ถนนการค้า รวมถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาพระราชวังว่านโซ่ว ย่านนี้ได้มีการบูรณะและอนุรักษ์ถนน 3 สาย และตรอก 5 ตรอก ซึ่งมีอาคารรวมทั้งสิ้น 123 หลัง โดย 118 หลังในจำนวนนี้เป็นอาคารบ้านเรือนแบบเจียงซีสมัยปลายราชวงศ์ชิง และ 45 หลังเป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ เช่น หอการค้านครหนานชาง ศาลาประชาคมชือจือ ร้านขายเกลืออวี่ไท่ และอดีตบ้านของลั่ว หยิง นอกจากนี้ ถนนการค้าพิเศษของย่านนี้ยังแบ่งเป็น 6 พื้นที่ทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ ถนนแฟชั่น เขตไลฟ์สไตล์ แหล่งอาหารท้องถิ่น ตลาดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ของขวัญแห่งเจียงซี และถนนนครหนานชาง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนจัดแสดง 13 ธีมในย่านนี้จะเปิดให้สาธารณชนเข้าชม อาทิ นิทรรศการใหม่ว่านโซ่ว นิทรรศการรายเดือนว่านโซ่ว ศาลเจ้าหลิงซี และที่ทำการไปรษณีย์หลิงซี ขณะเดียวกัน ศิลปินพื้นบ้านจะได้รับเชิญให้มาร่วมทำการแสดงศิลปะต่าง ๆ เช่น ศิลปะการคัดลายมือพื้นบ้าน การวาดภาพด้วยน้ำตาล การทอฟาง การปั้นแป้ง และการตัดกระดาษ เป็นต้น

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1855704/Nanchang_s_Wanshou_Palace.jpg

คำบรรยายภาพ - พระราชวังว่านโซ่วแห่งนครหนานชาง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์