กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ ดิเอเชี่ยนพาเรนท์ (ประเทศไทย) ประกาศความมุ่งมั่นร่วมกัน ให้ความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมคุณแม่มือใหม่ผ่านโครงการสุขภาพดิจิทัล - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 11 July 2022

กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ ดิเอเชี่ยนพาเรนท์ (ประเทศไทย) ประกาศความมุ่งมั่นร่วมกัน ให้ความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมคุณแม่มือใหม่ผ่านโครงการสุขภาพดิจิทัลกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ ดิเอเชี่ยนพาเรนท์ (ประเทศไทย) ประกาศความมุ่งมั่นร่วมกัน ให้ความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมคุณแม่มือใหม่ผ่านโครงการสุขภาพดิจิทัล

บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) บริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งให้บริการ 'หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) และ ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ประเทศไทย (theAsianparent Thailand) Online Community สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ใช้รายเดือนกว่า 5 ล้านคนต่อเดือน ร่วมกันเปิดตัวโครงการ ที่มุ่งให้ความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมคุณแม่มือใหม่ ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล และ การเข้าถึงบริการการแพทย์ทางไกลจาก GDTT คุณแม่มือใหม่ และ คุณแม่ตั้งครรภ์จะสามารถดูแลลูก ๆให้ดีกว่าเดิมรวมถึงตัวของคุณแม่เองด้วย

โดยโครงการการริเริ่มนี้ได้พัฒนาขึ้นจากการที่ทั้งสองบริษัทได้ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าหลัง คลอด โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่คุณแม่หลายคนจำต้องเผชิญกับภาวะต่าง ๆ ด้วยตัวคนเดียว นักวิจัยของวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan School of Public Health) พบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอดอาจพบเจอกับภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว และความเครียดในระดับสูง โดยผู้ป่วยบางรายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระดับความเครียดที่สูงนี้ อาจเกิดผลกระทบต่อตัวคุณแม่ และส่งผลต่อสุขภาพและการพัฒนาของเด็กในครรภ์หรือเด็กทารกได้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์