ทีทีบี เปิดตัวโครงการ Fun for Fin "เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น" - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 2 July 2022

ทีทีบี เปิดตัวโครงการ Fun for Fin "เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น"ทีทีบี เปิดตัว โครงการ Fun for Fin "เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น"
สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดโครงการ Fun for Fin "เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น" ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทั้ง 5 แห่ง เข้ามาเรียนรู้ เสริมทักษะความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีวินัย และเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้างรากฐานการมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้ และอนาคต โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Money Class เป็นผู้ให้การอบรม ผ่านการเรียนการสอนแบบไฮบริดที่ผสานระหว่างออนไลน์และออนไซต์ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ตลอดโครงการ

ทั้งนี้ โครงการ Fun for Fin "เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ด้านจุดประกายเยาวชนที่ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนเพื่อสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน

* * * * * *

#ไฟฟ้าจุดประกายเยาวชน #faifahforYouths #ไฟฟ้าทีทีบี

#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#ttb #MakeREALChange

* * * * * *


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์