Compassion in World Farming (CIWF) ชวนบริษัทในไทยเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 21 June 2024

Compassion in World Farming (CIWF) ชวนบริษัทในไทยเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024Compassion in World Farming (CIWF) ชวน
บริษัทในไทยเข้าร่วมการประกวด
Good Farm Animal Welfare Awards 2024

Compassion in World Farming (CIWF) เป็นองค์กรที่ใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร เล็งเห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์ มนุษย์ และโลก โดยโครงการอาหารระดับนานาชาตินี้ CIWF ร่วมมือกับบริษัทอาหารชั้นนำเพื่อพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติการ เพื่อคำนึงถึงความสุขของสัตว์ในฟาร์ม อันเป็นหัวใจสำคัญของระบบอาหารแห่งอนาคต
ปัจจุบันได้มีการมอบรางวัลให้กับบริษัทอาหารที่ใส่ใจการดูแลสัตว์ในฟาร์มมากกว่า 1,000 รางวัลทั่วโลก เช่น McDonald's, Unilever, KFC, Starbucks, Amazon Fresh และ IKEA
บริษัทประกอบธุรกิจอาหารใดที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards ปีนี้สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2567

กรุงเทพฯ, 18 มิถุนายน – Compassion in World Farming (CIWF) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024

รางวัลอันทรงคุณค่านี้จะมีการมอบรางวัลที่กรุงปารีส ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรม Hyatt Place, สนามบิน Charles De Gaulle ประเทศฝรั่งเศส โดยบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมสมัครในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ : Good Egg Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ดีเด่น), Good Chicken Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น), Sow Stall Free Award (รางวัลความมุ่งมั่นในการเลิกเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองดีเด่น), Sustainable Food and Farming Award (รางวัลอาหารและการทำฟาร์มแบบยั่งยืนดีเด่น), and Planet Friendly Award (รางวัลความเป็นมิตรต่อโลกดีเด่น) โดยผู้ชนะในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยบริษัทประกอบธุรกิจอาหารชั้นนำในอุตสาหกรรมระดับโลกเช่น McDonald's, Unilever, KFC, Starbucks, Amazon Fresh และ IKEA. และปี 2566 เรายังมอบรางวัลไก่ดีเด่นครั้งแรกให้กับ คลองไผ่ฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยอีกด้วย

"การที่บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ จะช่วยทำให้ผู้คนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอาหารและการดูแลสัตว์ในฟาร์มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยจะแสดงให้ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทที่มีจรรยาบรรณและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอีกด้วย" ดร.ชนัดดา ครัวประดับ ผู้จัดการธุรกิจอาหารของ CIWF สำหรับภูมิภาคเอเชีย กล่าว

รางวัลการดูแลสัตว์ในฟาร์มดีเด่น จะช่วยเชิดชูให้ความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสัตว์ในฟาร์มและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแสดงจุดยืนในความพยายามของ CIWF ตั้งแต่มูลนิธิถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทีมงานธุรกิจอาหารของ CIWF ได้ร่วมมือกับบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นให้บริษัทเหล่านี้ใส่ใจกับกระบวนการการผลิต การปฏิบัติ รวมไปถึงนโยบายการจัดหาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น จนปัจจุบันนี้มีสัตว์มากกว่า 2,600 ล้านตัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจำนวน 966 ล้านตัวที่ผ่านโครงการการประกวดของเราบริษัทที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือหลายรางวัลต่อไปนี้:

รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award)- เชิดชูบริษัทที่มีนโยบายหรือความมุ่งมั่นที่จะใช้ไข่ไก่หรือผลิตภัณฑ์จากไข่โดยปราศจากการกักขังในกรงภายใน 5 ปี
รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken Award)- เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะปรับปรุงมาตรฐานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของไก่บรอยเลอร์
รางวัลความมุ่งมั่นในการเลิกเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองดีเด่น (Sow Stall Free Award) - เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะปรับปรุงสุขภาพแม่สุกรในการเลิกเลี้ยงแบบยืนซอง
รางวัลอาหารและการทําฟาร์มแบบยั่งยืนดีเด่น (Sustainable Food and Farming Award)- เชิดชูผู้ผลิตและธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเนื้อสัตว์ นม และไข่ที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นในลักษณะที่ปกป้อง ปรับปรุง และช่วยฟื้นฟูสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
รางวัลความเป็นมิตรต่อโลกดีเด่น (Planet Friendly Award) - เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะตั้งเป้าหมายในการลดผลิตภัณฑ์สัตว์ (เนื้อสัตว์ นม ปลา หรือไข่) ในห่วงโซ่อุปทาน"ในโอกาสนี้เราขอเชิญชวนให้บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในด้านการดูแลสัตว์และการผลิตอาหารแบบยั่งยืนสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าว" ดร.ชนัดดา กล่าวสรุป "ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เราจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทดังกล่าวจะคู่ควรต่อการสนับสนุนและความภักดีของผู้บริโภค"

บริษัทประกอบธุรกิจอาหารที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ที่ Contact | Compassion in Food Business.หรือติดต่อดร.ชนัดดา ครัวประดับ ที่ chanadda.khruapradab@ciwf.org
Compassion in World Farming

Compassion in World Farming เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมด้านสวัสดิภาพสัตว์ระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นจะหยุดยั้งการเลี้ยงสัตว์ในโรงงานและเปลี่ยนแปลงระบบอาหารเพื่อประโยชน์ของชีวิตสัตว์ มนุษย์ และสุขภาพของโลก ผ่านแคมเปญ การโฆษณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และการมีส่วนร่วมที่ดีกับอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก
CIWF มุ่งหวังที่สร้างความตระหนักรู้ไปยังผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ การผลิตและลงทุนกับระบบอาหาร รวมไปถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตสัตว์ในฟาร์ม

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Compassion in World of Farming ได้ที่ International | Compassion in Food Business:Good Farm Animal Welfare Awards

ด้วยรางวัล The Good Farm Animal Welfare นี้ Compassion in World Farming จะทำให้บริษัทประกอบธุรกิจอาหารเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้นำทางการตลาดในธุรกิจอาหาร ซึ่งมีนโยบาย และความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตสัตว์ในฟาร์มและสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวนี้ จะมอบให้กับบริษัทมีความมุ่งมั่นจะใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์ผ่านการร่วมมือกับ CIWF ตามหลักเกณฑ์รางวัลในประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการตระหนักรู้ให้กับบริษัทอื่นๆที่กำลังดำเนินการเพื่อสร้างโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติอีกด้วย

บริษัทที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards ปี 2024 สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ที่ Contact | Compassion in Food Business หรือติดต่อดร.ชนัดดา ครัวประดับ ที่ chanadda.khruapradab@ciwf.org

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Compassion in World of Farming ได้ที่ International | Compassion in Food Business:

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์