“PHG” ผุดโครงการโรงพยาบาลมะเร็งเเพทย์รังสิต แบบครบวงจร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 22 December 2023

“PHG” ผุดโครงการโรงพยาบาลมะเร็งเเพทย์รังสิต แบบครบวงจร“PHG” ผุดโครงการโรงพยาบาลมะเร็ง
เเพทย์รังสิต แบบครบวงจร

นายรณชิต แย้มสอาด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต นายแพทย์กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาและรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมแพทย์โรงพยาบาล ร่วมเปิดตัวโครงการโรงพยาบาลมะเร็งแพทย์รังสิต และการประชุมวิชาการเรื่องการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยตั้งเป้าหมายก่อตั้งโรงพยาบาลมะเร็งเเบบครบวงจร พร้อมให้บริการในกลางปี 2568 ซึ่งคาดว่าในช่วงต้นปี 2567 จะเริ่มให้บริการเคมีบำบัด นอกจากนี้จะสามารถนำร่องการรักษามะเร็งเต้านม และมะเร็งนรีเวชได้ โดยโรงมะเร็งแบบครบวงจรจะยึดหลักมาตรฐานการรักษา จรรยาบรรณ และความยุติธรรมโดยเฉพาะในเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แพง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์