เอ็ม บี เค ร่วมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 18 December 2023

เอ็ม บี เค ร่วมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯเอ็ม บี เค ร่วมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี” เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ที่ 2 จากซ้าย) มูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 33 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์