HyFlex™ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ขนาด 400 kVA ถึง 1 MVA+ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 18 December 2023

HyFlex™ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ขนาด 400 kVA ถึง 1 MVA+


HyFlex™ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
ขนาด 400 kVA ถึง 1 MVA+

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจน HyFlex™ ใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการทำงานต่างๆของคุณ และเพื่อร่วมกันพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจน HyFlex™ เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานแบบ Plug and Play ซึ่งประกอบไปด้วย ชุด Fuel Cell, อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์, แบตเตอรี่, อุปกรณ์ระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยที่ HyFlex™ นั้น ออกแบบมาเป็นลักษณะ Enclosure สำเร็จรูป เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย ซึ่ง HyFlex™ สามารถแปลงก๊าซไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าสะอาดโดยปล่อยเสียงรบกวนน้อยที่สุด

HyFlex™ เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Hitachi Energy และ PowerCell Sweden AB โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกนวัตกรรมชั้นนำของโลกที่มีมากกว่า 100 ปี ด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้

สะอาด: ให้พลังงานไฟฟ้าและปราศจากการปล่อยความร้อน
เคลื่อนย้ายได้: ง่ายต่อการยกและเคลื่อนย้าย
สะดวก: ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อและใช้งานได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ปรับเปลี่ยนขนาดได้: เพื่อให้ตรงตามความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ยืดหยุ่น: ครอบคลุมหลากหลายวัตถุประสงค์การใช้งาน ตัวเลือกและเครือข่าย
ปลอดภัย: ถูกพัฒนาในยุโรปตามมาตรฐานที่บังคับใช้
ผู้บุกเบิก: 100 ปี ของความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมชั้นนำของโลก

Fully configured to match your specific energy and power requirements!


เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงDiesel ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง, HyFlex™ ขนาด 1 MVA สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง Diesel ได้มากถึง 1,600 ตันต่อปีซึ่งแปลงเป็นการลดการปล่อยก๊าซ C2O ได้ถึง 5,800 ตัน

สามารถนำไปใช้ได้กับหลากหลาย Application

Construction power
สถานที่ก่อสร้างกำลังเผชิญกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาด HyFlex™ สามารถให้พลังงานสูงสุดอย่างต่อเนื่องและทันทีด้วยการทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ภายใน

EV charging
จำนวนรถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อเครือข่ายจำนวนมากในหลายภูมิภาค การกำหนดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นให้กับยานพาหนะไฟฟ้า HyFlex™ สามารถช่วยตอบสนองความต้องการฉับพลัน

Temporary infrastructure
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้พลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ระหว่างให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม HyFlex™ สามารถเคลื่อนย้ายไปทุกที่ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายให้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

Data centers
ระบบพลังงานที่ใช้ไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือเป็นวงจรสำรองให้กับระบบ และยังสามารถช่วยให้ผู้ดำเนินการที่ศูนย์ข้อมูลสามารถให้บริการกลับไปที่ระบบไฟฟ้าได้ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียด HyFlex™ เพิ่มเติมกับทีมดิจิทัลของบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่อีเมลล์ : th-digitalteam@hitachienergy.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์