เฮอร์บาไลฟ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปีกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในการฝึกอบรมด้านโภชนาการและแบ่งปันความเชี่ยวชาญ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 December 2023

เฮอร์บาไลฟ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปีกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในการฝึกอบรมด้านโภชนาการและแบ่งปันความเชี่ยวชาญเฮอร์บาไลฟ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปีกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในการฝึกอบรมด้านโภชนาการและแบ่งปันความเชี่ยวชาญ

กรุงเทพฯ, ธันวาคม 2566 – เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 3 ปีกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย (NAT) ในช่วงปี 2567-2569 โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (TCN) การสัมมนาผ่านเว็บไซต์เรื่องโภชนาการและการเสวนาทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญของเฮอร์บาไลฟ์ร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและโภชนาการชั้นนำอื่น ๆ รวมทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโภชนาการระยะสั้นที่มีใบรับรองสำหรับสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย

โชบี แอน คิง รองประธานเฮอร์บาไลฟ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการฝึกอบรมด้านโภชนาการสำหรับสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ และส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักโภชนาการ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราในการสนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นผ่านพลังของโภชนาการ”

ด้าน รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนอันมีค่าในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นจากเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย โดยเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเฮอร์บาไลฟ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการร่วมมือกันในวาระต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงและบรรลุเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว”

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย และ NAT จะเริ่มในเดือนมกราคม 2567 นอกจากนี้ เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย จะสนับสนุน NAT ในการจัดงาน Thailand Congress of Nutrition (TCN) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันจนถึงปี 2569เกี่ยวกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย (NAT) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2508 และตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2532 สมาคมฯได้ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ด้านอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมอาชีพและมิตรภาพระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคม องค์กร สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งให้บริการที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงโภชนาการที่ดี


เกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์

เฮอร์บาไลฟ์ (NYSE: HLF) คือบริษัทและชุมชนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับแนวหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ยอดเยี่ยมและโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้จำหน่ายอิสระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงให้แก่ผู้บริโภคในกว่า 90 ประเทศ ผ่านทางผู้จำหน่ายอิสระที่มีความเป็นผู้ประกอบการและพร้อมให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว รวมถึงชุมชนผู้สนับสนุนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าโอบรับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและกระฉับกระเฉงมากขึ้นเพื่อมีชีวิตที่ดีที่สุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์