บิ๊กซี ร่วมกับ อย. ชวนคนไทยมอบ กระเช้าผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพให้ คนที่รักเป็นของขวัญปีใหม่ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 14 December 2023

บิ๊กซี ร่วมกับ อย. ชวนคนไทยมอบ กระเช้าผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพให้ คนที่รักเป็นของขวัญปีใหม่บิ๊กซี ร่วมกับ อย. ชวนคนไทยมอบ
กระเช้าผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพให้
คนที่รักเป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดย ภญ.กิตติมา กิติศักดิ์ไชยกุล ผู้อำนวนการฝ่าย แผนกพัฒนาธุรกิจฝ่ายเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี และนายสมเกียรติ โหมดสุวรรณ ผู้จัดการสาขาติวานนท์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ภายในงานได้รับเกียรติจาก ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมนำผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในกระเช้าแสดงต่อสื่อมวลชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวมที่ถูกต้อง ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์