กลุ่มโรงงานในเครือไทยเบฟ ขึ้นรับโล่จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 21 November 2023

กลุ่มโรงงานในเครือไทยเบฟ ขึ้นรับโล่จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกลุ่มโรงงานในเครือไทยเบฟ ขึ้นรับโล่จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

5 โรงงานในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย นายโกวิทย์ อุตตบุญ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโล่จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟได้แก่ บริษัท นทีชัย จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์, บริษัท บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด จังหวัดนครปฐม และบริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด จังหวัดราชบุรี เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรภาคเอกชนที่บริหารการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ที่ผ่านมา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์