OR ร่วมกับ กรมทางหลวง สร้างห้องน้ำใหม่ใน สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทาง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 2 April 2023

OR ร่วมกับ กรมทางหลวง สร้างห้องน้ำใหม่ใน สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางOR ร่วมกับ กรมทางหลวง สร้างห้องน้ำใหม่ใน
สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 
บางปะกง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทาง

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับกรมทางหลวง เปิดให้บริการห้องน้ำใหม่บริเวณขาเข้าและขาออก ภายในสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่ง OR ได้สนับสนุนการสร้างเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และอำนวยความสะดวกผู้เดินทางที่ใช้เส้นทางบริการสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง ทั้งบริเวณขาเข้าและขาออกบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่ กม.49 โดยได้ก่อสร้างห้องน้ำจำนวนฝั่งละ 18 ห้อง ทั้งบริเวณขาเข้าและขาออกภายในสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง ประกอบด้วยห้องน้ำผู้หญิงจำนวน 12 ห้อง และห้องน้ำผู้ชายจำนวน 6 ห้อง รวม 36 ห้อง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์