'โอสถสภา' โชว์ความสำเร็จปี 2565 ทำยอดขาย 27,266 ล้านบาทประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง อีก 0.45 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 0.90 บาทต่อหุ้น - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 23 February 2023

'โอสถสภา' โชว์ความสำเร็จปี 2565 ทำยอดขาย 27,266 ล้านบาทประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง อีก 0.45 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 0.90 บาทต่อหุ้น'โอสถสภา' โชว์ความสำเร็จปี 2565 ทำยอดขาย 
27,266 ล้านบาทประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง
อีก 0.45 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 0.90 บาทต่อหุ้น
วางเป้าหมายฟื้นตัวเติบโตเป็นเลข 2 หลัก

'บมจ.โอสถสภา (OSP)' โชว์ผลการดำเนินงานปี 2565 เติบโต โดยทำรายได้จากการขาย 27,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% และมีกำไรสุทธิ 1,934 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยกลยุทธ์ความหลากหลายของกลุ่มสินค้า และมีสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่เข้มแข็งครองส่วนแบ่งการตลาดทิ้งห่างคู่แข่งมากกว่า 2 เท่า โดยมี เอ็ม-150 เป็นผู้นำอันดับ 1 ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และตลาดต่างประเทศขยายตัวได้ดี รับจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัว พร้อมเดินหน้ารุกตลาดปี 2566 ขับเคลื่อนการเติบโตเป็นเลข 2 หลัก และประกาศการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังอีก 0.45 บาทต่อหุ้น

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 27,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% และมีกำไรสุทธิ 1,934 ล้านบาท โดยผลักดันการเติบโตของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มตลาดแมสและตลาดพรีเมียม ส่งผลให้ OSP มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังมากกว่าคู่แข่ง 2 เท่า โดยมี เอ็ม-150 เป็นผู้นำตลาดที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 'ซีวิท' ผู้นำตลาดอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยส่วนแบ่งสูงถึง 37.9%

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลมีอัตราการเติบโต 16.6 % จากความสำเร็จในการทำตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รับปัจจัยเชิงบวกจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศมียอดขายเครื่องดื่มเติบโตโดดเด่น 8.3% โดยเฉพาะ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จึงมีมติเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,352 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังอีก 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OSP กล่าวว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายการเติบโตปีนี้เป็นเลข 2 หลัก จากแผนดำเนินงานมุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ฟื้นตัวจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน พร้อมดำเนินกลยุทธ์มองหาโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเดินหน้าเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2568 ได้แก่ สร้างการเติบโตร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านโครงการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้บริโภค ลดผลกระทบที่เกิดจากของเสียบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการบริหารจัดการพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์