OR จัดโครงการ Startup for Chance ในการ แข่งขันรอบ Sandbox ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มี ไอเดียธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคม - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 20 December 2022

OR จัดโครงการ Startup for Chance ในการ แข่งขันรอบ Sandbox ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มี ไอเดียธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคม


OR จัดโครงการ Startup for Chance ในการ
แข่งขันรอบ Sandbox ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มี
ไอเดียธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคม 
พร้อมร่วมเรียนรู้ไปกับธุรกิจของ OR

นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แสดงความยินดีกับทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งเป็นผู้ชนะจากโครงการประกวดนวัตกรรมทางสังคม หรือ Startup for Chance ซึ่ง OR จัดขึ้น เพื่อค้นหาธุรกิจใหม่เพื่อแก้ปัญหาสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงบันดาลใจจากธุรกิจของ OR ภายใต้แนวคิด Social Innovation Startup โดยได้จัดการแข่งขันในรอบ Hackathon ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox หรือรอบสุดท้าย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม PAPA PAPER x FARMTO ซึ่งชนะการแข่งขันจากการประดิษฐ์ Amazon Cup Sleeve ที่มาจากเปลือกข้าวโพดและเยื่อกาแฟ, ทีม Biosynthai ที่คิดค้นสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงจากขยะอินทรีย์และกากกาแฟ และ ทีม Lunar mobility ผู้คิดค้น Application สำหรับวางแผนจุดชาร์จไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) โดยแต่ละทีมได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานในกิจกรรม Demo Day พร้อมประชันไอเดียและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเข้มข้น และทีม PAPA PAPER x FARMTO มีความโดดเด่นในการนำเสนอแนวคิดเรื่องผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งมีความเป็นไปได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจมากที่สุด จึงได้เป็นผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ Startup for Chance จัดขึ้นเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมโยงธุรกิจและการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปด้วยกัน สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัปมีส่วนร่วมในการคิดค้นไอเดียที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพสังคมและต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ OR Innovation ที่ค้นหานวัตกรรมในแบบฉบับของ OR อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความตั้งใจของ OR ด้านการใส่ใจดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยใช้นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และยังคาดหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถทำงานร่วมกันและต่อยอดธุรกิจหลักของ OR ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของOR ที่ต้องการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การค้นหานวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ OR โดยเป็นแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์