ซีพี ออลล์ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เชิญชวน ร่วมบริจาคซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 15 December 2022

ซีพี ออลล์ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เชิญชวน ร่วมบริจาคซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนซีพี ออลล์ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา
 คอนเน็กซ์อีดี เชิญชวน ร่วมบริจาคซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นฯ

ซีพี ออลล์ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เชิญชวน ร่วมบริจาคซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นฯ ทุกสาขาตั้งแต่ 15 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

ซีพี ออลล์ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้กับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงพัฒนาการที่สำคัญของชีวิต ด้วยการร่วมสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้น้องๆ ในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ตามโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” (NOREBOOK FOR EDUCATION) โดยสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

เพียงแจ้งพนักงานว่า “บริจาคคอนเน็กซ์ อีดี โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา” เงินทุกบาทของท่าน ก็จะได้มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการเรียนรู้ไปสู่เด็กๆ เยาวชน อนาคตของชาติต่อไป

โดยโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นหนึ่งในโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowd funding) มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โดยเปิดระดมทุนเงินบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้มีทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ นำไปสู้การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

อนาคตการศึกษาเด็กไทยเราเปลี่ยนได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบริจาคตรงถึงโรงเรียนได้ที่ connexted.org

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์