สานพลังสร้างแนวร่วมลดภัยโรคร้าย…มูลนิธิถันย รักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู ประกาศผล 12 โครงการเข้า รอบชิงชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 18 November 2022

สานพลังสร้างแนวร่วมลดภัยโรคร้าย…มูลนิธิถันย รักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู ประกาศผล 12 โครงการเข้า รอบชิงชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมสานพลังสร้างแนวร่วมลดภัยโรคร้าย…มูลนิธิถันย
รักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู ประกาศผล 12 โครงการเข้า
รอบชิงชนะเลิศ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ กรรมการมูลนิธิและที่ปรึกษาศูนย์ถันยรักษ์ฯ (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวย ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา (แถวนั่ง ซ้ายสุด) และ ดร. อดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (แถวยืน ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (แถวนั่ง ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิฯ และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นให้คนไทยทุกคนรู้จักป้องกันตนเอง ลดปัญหาการเจ็บป่วย และอัตราการเสียชีวิต อีกทั้งยังสร้างแนวร่วมอาสาสมัครจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎให้เป็นรูปธรรมในระยะเวลา 3 เดือน อันจะช่วยเพิ่มเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญและรณรงค์การดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอให้กับชุมชน หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

รายชื่อ 12 ชมรมฯ ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ ฯ
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 12 ชมรม เพื่อประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยั่งยืนในการรณรงค์ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม โดยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-858-6279 หรือ www.thanyarak.or.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์