รายงานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ได้รับการเผยแพร่ ในการประชุม COP27 - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday, 18 November 2022

รายงานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ได้รับการเผยแพร่ ในการประชุม COP27


รายงานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ได้รับการเผยแพร่
ในการประชุม COP27

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม “ลดมลพิษและการปล่อยคาร์บอนด้วยการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสีเขียวและความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก” ซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน (Chinese Research Academy of Environmental Sciences) และสมาพันธ์เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน (China Federation of Industrial Economics) และจัดโดยบริษัท คาร์บอน วิลล์ (ปักกิ่ง) คอนซัลติง จำกัด (Carbon Will (Beijing) Consulting Co., Ltd.) ได้จัดขึ้น ณ พาวิลเลียนของประเทศจีน ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) โดยในโอกาสนี้ได้มีการเผยแพร่รายงานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (State Grid Green and Low-carbon Development Report) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณูปการของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (State Grid Corporation of China) ที่มีต่อประชาคมโลก ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การไฟฟ้าแห่งประเทศจีนได้ปรับใช้กลยุทธ์ความมั่นคงด้านพลังงานใหม่ “4 ปฏิวัติ และ 1 ความร่วมมือ” (Four Revolutions and One Cooperation) โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสีเขียว เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยยืนยันว่าการพัฒนาที่สะอาดและปล่อยคาร์บอนต่ำคือทิศทางสู่การบรรลุเป้าหมาย การรับประกันการจัดหาพลังงานคือรากฐานของการพัฒนา ความมั่นคงทางพลังงานคือกุญแจสำคัญของการพัฒนา ความเป็นอิสระด้านพลังงานคือรากฐานของการพัฒนา นวัตกรรมพลังงานคือแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา การประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการส่งเสริมการพัฒนา อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งเสริม ผู้บุกเบิก และผู้นำการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำ โดยการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ การเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสีเขียว การส่งเสริมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความหลากหลาย ความมั่นคง และความยั่งยืนของระบบนิเวศ และการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแข็งขันและมั่นคง โดยนำเสนอผ่าน 12 โครงการ เช่น “โครงการโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงอำเภอจางเป่ย ไฟฟ้าพลังงานลมจากจางเป่ยมอบแสงสว่างให้ปักกิ่ง” “โครงการอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์ ช่วยสร้างเมืองนิเวศอัจฉริยะ” “โครงการปกป้องสวรรค์ของแพนด้ายักษ์และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” และ “โครงการไมโครกริดอัจฉริยะเกาะข่ายซาน สร้างต้นแบบการใช้พลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำบนเกาะ” นับว่าการดำเนินการและแนวปฏิบัติของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนในการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำนั้นแสดงออกมาให้เห็นอย่างรอบด้าน

การประชุม COP27 จัดขึ้นที่เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2565 โดยต่อยอดมาจากข้อตกลง การตัดสินใจ และพันธสัญญาที่บรรลุร่วมกันในการประชุมครั้งก่อน การประชุมครั้งนี้มุ่งมั่นผลักดันให้ทั่วโลกดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การยกระดับการปรับตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาการเงินคาร์บอนต่ำ ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ พาวิลเลียนของประเทศจีนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงความพยายามและความสำเร็จของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานของจีนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก การประสานความร่วมมือในวงกว้างขึ้นกับทุกฝ่าย และการร่วมกันดำเนินการตามเป้าหมายระดับโลกที่กำหนดไว้ในความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on Climate Change)

ติดต่อ: เฉินซี ซู (Chenxi Su) อีเมล: sucx@rzcsri.org

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1950159/State_Grid_Green_Low_carbon_Development_Report.jpg

คำบรรยายภาพ – รายงานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์