วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 20 November 2022

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ ที่เน้นการสร้าง
แพทย์ที่เป็นผู้ให้ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต 
เตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2566 (PSCM MD Open Day 2023) เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมทำความรู้จักและแนะนำหลักสูตรแล้ว ยังมีกิจกรรมแบ่งฐานให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ทางแพทยศาสตร์ ฝึกทักษะทางคลินิก ฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจจากหุ่นจำลอง ร่วมสนุกกับเกม และให้คำแนะนำการเรียนการใช้ชีวิตประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินโครงการแนะนำหลักหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ด้วยความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 คน โดยรอบที่ 1 จำนวน 28 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565 และ รอบที่ 2 จำนวน 4 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 มีนาคม 2566สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 0-2576-6600 ต่อ 8477, 8481 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ติดตามข่าวสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง https://www.facebook.com/PSCM.CRA และ http://pscm.cra.ac.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์