เอเชีย เอรา วัน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตร พนักงาน ประจำปี 2565 พร้อมสานต่อนโยบาย สนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 8 November 2022

เอเชีย เอรา วัน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตร พนักงาน ประจำปี 2565 พร้อมสานต่อนโยบาย สนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนเอเชีย เอรา วัน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตร
พนักงาน ประจำปี 2565 พร้อมสานต่อนโยบาย
สนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน

กรุงเทพมหานคร - บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด นำโดย ดร.ฮั่ว ตงอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมมอบทุนการศึกษา แก่บุตรของพนักงาน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรพนักงาน และ ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง สอดคล้องกับนโยบายในการผลักดันด้านสวัสดิการและด้านการศึกษาของบริษัทฯ ตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ คณะนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ด้วยความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศไทยในอนาคต

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวานางพรรณาภรณ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
นายพรเจริญ ธนานาถ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
ดร.ฮั่ว ตงอี ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
นายวิลเลียม แฮริส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
นายพิเชฐ สมรภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
นายหวง เหวยเหว่ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์