ร่วมเติมเต็มความสุขในโรงเรียนที่ขาดแคลนกับ โครงการปรับปรุงโรงอาหารกับมูลนิธิ EDF - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday, 6 August 2022

ร่วมเติมเต็มความสุขในโรงเรียนที่ขาดแคลนกับ โครงการปรับปรุงโรงอาหารกับมูลนิธิ EDFร่วมเติมเต็มความสุขในโรงเรียนที่ขาดแคลนกับ
โครงการปรับปรุงโรงอาหารกับมูลนิธิ EDF

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นเยาวชนของชาติได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขภายในรั้วโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองโดยมีครูที่คอยให้ความรัก ความเอาใจใส่ทั้งในเรื่องการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ต่าง ๆ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เดินหน้ามอบความสุขให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล เชิญผู้มีจิตสาธารณกุศลร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุง พร้อมทั้งจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว ถาดใส่อาหาร แก้วน้ำ ตู้เก็บอาหาร และเตาแก๊ส เป็นต้น เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

นางอรทัย รัตนคุณ ครูโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จังหวัดหนองคายหนึ่งในโรงเรียนที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ EDF เปิดเผยว่า “ดิฉันมีความรักความผูกพันกับโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดเพราะเคยเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนแห่งนี้มาก่อนที่จะย้ายไปบรรจุที่อื่นเป็นเวลา 7 ปี และได้ขอย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดอีกครั้ง โดยปัจจุบันเป็นครูประจำชั้นสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแม้ว่าโรงเรียนของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแต่ก็อยู่ในเขตชานเมือง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกลความเจริญที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนทั้งหมด 86 คน และครู 6 คน โดยครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีฐานะยากจน”

“เมื่อกลับมาสอนที่โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดเห็นว่าโต๊ะ เก้าอี้ในโรงอาหาร มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน และคิดว่าหากสามารถหาผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสิ่งของเหล่านี้ได้คงจะดีไม่น้อย โต๊ะ เก้าอี้ใหม่ ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องคงจะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศดี ๆ ให้นักเรียน และครู ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน รวมทั้งทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ประชุมผู้ปกครอง จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ ได้ จึงได้ติดต่อมูลนิธิ EDF เพื่อประสานงานขอรับการสนับสนุน เนื่องจากเคยติดต่อมูลนิธิเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนมาก่อน โดยได้นำเสนอโครงการเพื่อจัดหาเก้าอี้ 100 ตัว และโต๊ะ 10 ตัว ภายใต้งบประมาณ 34,500 บาท”

งบประมาณการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหารของแต่ละโรงเรียนจะต่างกันขึ้นกับขนาดของโรงเรียนโดยอยู่ราว 30,000-35,000 บาท (สามหมื่น-สามหมื่นห้าพันบาท) โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้จนถึง 31 ตุลาคม 2565 หลังจากนั้นทางมูลนิธิ EDF จะประสานงานกับโรงเรียนเป้าหมายเพื่อเริ่มดำเนินโครงการภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป

ในการบริจาคผู้สนใจเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-donation พร้อมระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะร่วมบริจาค ทุก ๆ การบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะเป็นผู้จัดนำส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป

สำหรับผู้ที่บริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 070-2-45369-0 หลังการบริจาคแล้วกรุณาติดต่ออีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในการนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมายต่อไป และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) โทรศัพท์ 02 579 9209-11 public@edfthai.org

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์