มข.เปิดโรงงานต้นแบบ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 20 June 2022

มข.เปิดโรงงานต้นแบบมข.เปิดโรงงานต้นแบบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้จัดพิธีเปิดป้ายโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานหน้าป้ายโรงงานต้นแบบ (KKU PILOT PLANT PARK) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์