ผลงาน Ups and downs นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 13 April 2022

ผลงาน Ups and downs นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศผลงาน Ups and downs นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ

ผลงาน Ups and downs ของ “น้องตั๊ก” นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คว้ารางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ การออกแบบเครื่องประดับ การประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ ในงานไทยทะยาน “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีผลงานเข้าประกวดกว่า 280 ผลงานจากทั่วประเทศ

โดย นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง เล่าว่า ผลงาน Ups and downs นำความเชื่อเรื่องเบญจเพส มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยการตีความคำว่าเบญจเพส คือการแปรปรวนผันเปลี่ยน การขึ้นลงของช่วงจังหวะชีวิต นำกราฟมาเป็นตัวถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปของชีวิต ใช้ “อัญมณีนพเก้า” ที่มีความเชื่อว่า นพเก้านำมาซึ่งอำนาจพิเศษ ชื่อเสียง ความร่ำรวย แคล้วคลาดจากภัยอันตราย นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวผู้สวมใส่ โดยเครื่องประดับตัวเรือนทำจากเงิน มีหินสีต่าง ๆ แทนสีของอัญมณีนพเก้า คอลเลคชั่นเครื่องประดับประกอบด้วย 2 ชิ้น คือ 1.โชคเกอร์ ออกแบบเป็นกราฟแท่งและกราฟเส้นในบางช่วง ลักษณะกราฟเป็นกราฟที่กำลังกลับตัว (Bullish pattern) เปรียบกับช่วงชีวิตที่มีช่วงที่ตกต่ำและกำลังกลับตัวมาดีขึ้นอีกครั้ง มีอัญมณีเป็นตัวแทนเหตุการณ์ชีวิต บางช่วงของอัญมณีสามารถหมุนได้เปรียบกับจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิต 2. เข็มกลัด เป็นกราฟแท่ง โดยมีอัญมณีประดับไว้ด้านบนแท่งกราฟ แต่ละแท่งมีความโค้งในช่วงแรกแล้วค่อยตั้งตรงเปรียบกับช่วงเบญจเพสของชีวิตจะเกิดการแปรปรวนของดวงชะตา ใส่อัญมณีเข้าไปเพื่อเสริมพลังให้ผ่านช่วงตกต่ำของชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้สวมใส่ ทั้ง 2 ชิ้นออกแบบสไตล์โมเดิร์นให้มีความทันสมัย ใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ผสมผสานกับความเชื่อเรื่องอัญมณีนพเก้าทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย


สำหรับรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกที่ได้รับ ไม่ได้หวังได้รางวัลจากการประกวด อาจารย์ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ส่งข่าวการประชาสัมพันธ์เข้ามาในกลุ่มไลน์ห้อง เห็นว่าเป็นโครงการประกวดที่น่าสนใจ มีการWorkshop บวกกับกำลังเรียนวิชาออกแบบเครื่องประดับจึงสนใจเข้าประกวดรายการนี้จึงตัดสินในเข้าประกวดการเข้าแข่งขันครั้งนี้ได้ประสบการณ์เยอะมาก ๆ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพจากเพื่อนที่ร่วมประกวด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์