ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้การเงินส่วนบุคคลบุคลากรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อยอดสู่พี่เลี้ยงการเงิน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 13 April 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้การเงินส่วนบุคคลบุคลากรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อยอดสู่พี่เลี้ยงการเงิน


 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้การเงินส่วนบุคคลบุคลากรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อยอดสู่พี่เลี้ยงการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดอบรมออนไลน์โครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนให้แก่บุคลากรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 465 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ระหว่างวันที่ 21-31 มี.ค. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการเงิน SET FIN Quizz พิชิต Fin Gap และได้รับผลทดสอบรายบุคคล รวมทั้งคำแนะนำในการเสริมประเด็นความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล ทั้งนี้จะมีการต่อยอดอบรมความรู้ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” เพื่อบุคลากรที่สนใจสามารถส่งต่อความรู้ไปยังเพื่อนพนักงานหรือบุคคลใกล้ชิด สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์