บีโอไอร่วมงานเสวนาความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-จีน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 11 April 2022

บีโอไอร่วมงานเสวนาความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-จีน


บีโอไอร่วมงานเสวนาความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-จีน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (กลาง) ได้กล่าวปาฐกถาเรื่อง นโยบายด้านการลงทุนของประเทศไทย ในงานเสวนาความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-จีน จัดขึ้นโดยหอการค้าไทย-จีน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ณ อาคารไทยซีซี เมื่อเร็วๆ นี้  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์