28 เม.ย. วิศวะมหิดล – ปภ. เชิญร่วมสัมมนามาตรฐานบุคลากรกู้ภัยทางน้ำ-โครงการจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้้า (Water Rescue Training Center) - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 26 April 2022

28 เม.ย. วิศวะมหิดล – ปภ. เชิญร่วมสัมมนามาตรฐานบุคลากรกู้ภัยทางน้ำ-โครงการจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้้า (Water Rescue Training Center)28 เม.ย. วิศวะมหิดล – ปภ. เชิญร่วมสัมมนามาตรฐานบุคลากรกู้ภัยทางน้ำ-โครงการจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้้า (Water Rescue Training Center)

ประเทศไทยมีชื่อเสียงและงดงามด้วยแม่น้ำ ลำคลอง และชายหาด ทำอย่างไรจะพัฒนายกระดับความปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมสัมมนามาตรฐานบุคลากรกู้ภัยทางน้ำและหลักสูตรฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำสำหรับประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ผนึกความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้้า (Water Rescue Training Center) ณ พื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบคลุมการออกแบบสถาปัตยกรรม/วิศวกรรรมโครงสร้างและวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องในสถานีฝึกกู้ภัยทางน้้า การจัดทำมาตรฐานบุคลากรด้านการกู้ภัยทางน้้า การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้้า และการรับรองมาตรฐานด้านการกู้ภัยทางน้้าของประเทศไทย

วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนั้ เพื่อให้ส่งเสริมประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการกู้ภัยทางน้้าและทางทะเลของประเทศไทย และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงสู่ระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้านการกู้ภัยทางน้้าจากหลายภาคส่วนทั้งผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ อาสาสมัคร นักกู้ภัยทางน้้า ภาคเครือข่ายจิตอาสา และผู้สนใจด้านการกู้ภัยทางน้้า

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด ได้ที่ https://citly.me/PGtS0 หรือส่งแบบลงทะเบียนทางอีเมล : wrc.mahidol@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์