TMNC ใส่เกียร์เดินหน้าปั้น The Parents Wellness and Rehabilitation ปักหมุด 5 ปี ขึ้นแท่นจุดศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุโซนกรุงเทพตะวันออก - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 21 June 2024

TMNC ใส่เกียร์เดินหน้าปั้น The Parents Wellness and Rehabilitation ปักหมุด 5 ปี ขึ้นแท่นจุดศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุโซนกรุงเทพตะวันออกTMNC ใส่เกียร์เดินหน้าปั้น The Parents 
Wellness and Rehabilitation
ปักหมุด 5 ปี ขึ้นแท่นจุดศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุ
โซนกรุงเทพตะวันออก

กรุงเทพฯ – TMNC กางแผนปั้น The Parents Wellness and Rehabilitation มองอนาคตก้าวขึ้นเป็นจุดศูนย์กลางดูแลโซนกรุงเทพตะวันออกของการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร พร้อม ส่งซิกเจรจากับพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีก 3-4 ราย ต่อยอดการให้บริการผู้สูงอายุแบบครอบคลุมทุกมิติ

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ (TMNC) ในเครือ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ภายในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ ผลักดันให้ The Parents ก้าวสู่ The Parents Wellness and Rehabilitation เป็นจุดศูนย์กลาง (Hub) โซนกรุงเทพตะวันออกแบบครบวงจรทุกมิติ ทั้งในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือผู้ป่วยภาวะหลังการผ่าตัด ที่ต้องการรับการฟื้นฟู รวมถึงให้บริการเวชศาสตร์การฟื้นฟูกายภาพบำบัด การผสมผสานการรักษาทั้ง 3 ศาสตร์ ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน หรือ Conventional Medicine บวกกับการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็น Complementary Medicine และแพทย์ทางเลือก หรือ Alternative Medicine พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฟื้นฟูทันสมัยและปลอดภัยระบบดิจิตอล

"The Parents ได้ขยายการให้บริการแบบครอบคลุมเรื่องการดูแลและรักษาผู้สูงอายุ พร้อมให้ความสำคัญในทุกเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ หรือผู้ป่วยภาวะหลังการผ่าตัด ที่ต้องการรับการฟื้นฟู รวมทั้งขยายการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เดอะพาเร้นท์ส สหคลินิกที่ประกอบไปด้วย คลินิกเวชกรรม คลินิกกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน และให้บริการเวชศาสตร์การฟื้นฟูกายภาพบำบัด ด้วยการผสมผสานการรักษาทั้ง 3 ศาสตร์ ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน, แพทย์แผนจีน และแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยอุปกรณ์ฟื้นฟูที่ทันสมัยและปลอดภัยระบบดิจิตอล เพื่อให้ The Parents เป็น Hub โซนกรุงเทพตะวันออกที่ให้บริการการรักษาแบบครบวงจรทุกมิติ"

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาพันธมิตรเข้ามาต่อยอดใน The Parents เพื่อก้าวสู่การเป็น Wellness and Rehabilitation อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่มี ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ เวชศาสตร์ชะลอวัย, Wellness และโรงพยาบาล ประมาณ 3-4 ราย และคาดว่าจะเริ่มมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

ควบคู่กับการวางแผนด้านมาร์เก็ตติ้ง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้ง ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในบริการของ The Parents นอกจากนี้ยังมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ชุมชนโดยรอบได้รับรู้ถึงรูปแบบการให้บริการของ The Parents เพื่อให้ The Parents ได้รู้จักของคนในชุมชนและเกิดการบอกต่อมากยิ่งขึ้น

"เทรนด์ผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับประเทศไทยก้าวผ่านสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงเร่งขยาย The Parents สู่การเป็น Wellness and Rehabilitation อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อ ตอบโจทย์และครอบคลุมการให้บริการทั้งผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องการรับการฟื้นฟู ภายใต้จุดเด่น ด้านนวัตกรรมที่เข้ามาใช้ในการดูแลผู้เข้ารับการรักษา ทีมแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยทีมโภชนาการที่คอยดูแลอาหารให้เหมาะกับการรักษาและอุปกรณ์ในการฟื้นฟูที่ทันสมัยและปลอดภัยแบบดิจิตอล เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ริเริ่มโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนนั้น มองว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดี กับ The Parents เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุนให้มีการสร้างนักบริบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ The Parents ที่มีการสร้างนักบริบาลเช่นเดียวกัน ดังนั้นเชื่อว่าหากนักบริบาลที่ผ่านการฝึกอบรมกับทางรัฐเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถมาต่อยอดที่ The Parents ได้ " นายแพทย์นพดล กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์