Threads of Change - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 6 April 2024

Threads of Change
Threads of Change

Kelsey Merreck Wagner
6 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2567
วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี


วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการเดี่ยว "Threads of Change" โดย Kelsey Merreck Wagner ศิลปินด้านสิ่งแวดล้อม จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริโภคพลาสติกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่สภาวะวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ โดยบอกเล่าเนื้อหาผ่านผลงานการทอผ้าจากขยะพลาสติกเหลือใช้ในครัวเรือน

Wagner เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยและการถักทอ โดยนำเสนอผลงานถักทอ ทั้งหมด 5 ชิ้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคพลาสติกจำนวนมากและการจัดการขยะที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมจากน้ำมือของมนุษย์ ผลงานเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ และไตร่ตรองถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

ผลงานการทอขยะของ Wagner ทำจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุที่ถูกทิ้งแล้ว เช่น ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้าเก่า เศษผ้า เสื้อชูชีพ ของประดับเทศกาลคริสต์มาส Headphone และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นขยะในบ้านที่ศิลปินรวบรวมจากชุมชนเพื่อนบ้าน และทางออนไลน์ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ Wagner ในด้านความยั่งยืนและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงานที่วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี มีสีสันจัดจ้านในโทนแดง เหลือง ส้ม เพื่อเป็นนัยยะถึงวิกฤตการณ์โลกร้อน ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นผลจากการไม่แยแสสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ

จากผลงานขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในช่วงการเกิดโรคแพร่ระบาด ไปจนถึงงานศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ ทำให้การทอผ้าแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่การทอผ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เน้นย้ำถึงพลังของศิลปะในฐานะตัวเร่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะศิลปินด้านสิ่งแวดล้อม นักมานุษยวิทยา และนักเคลื่อนไหว ผลงานของ Wagner ได้ถูกจัดแสดงในหลายประเทศ เช่น กัมพูชา ไทย แคนาดา และอิตาลี นอกจากนี้ การวิจัยและการปฏิบัติงานด้านศิลปะที่ศิลปินกำลังทำอยู่นั้น มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ รวมถึงการใช้พลาสติกและโครงสร้างพื้นฐานของปัญหาขยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อมองผ่านผลงานของ Wagner ผู้ชมจะได้สำรวจประเด็นอันเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากพลาสติก โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในรูปแบบการผลิตและการบริโภค "Threads of Change" จึงไม่ใช่เพียงนิทรรศการศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียกร้องให้มีการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยศิลปินมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความหวังและสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมได้ เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

คำอธิบายผลงานศิลปะ :

ชื่อ: Threads of Change

ศิลปิน: Kelsey Merreck Wagner

เทคนิค: การถักทอ

ขนาด: กว้าง 78 เซนติเมตร x ยาว 12-14 เมตร (5 ชิ้น)

ผลงานศิลปะการทอผ้าทั้ง 5 ชิ้น มีรายละเอียดที่ประณีตและพิถีพิถันถูกสร้างขึ้นที่ห้องเรียนทอผ้าของ Western Watauga Community Center ในเมืองบูน รัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการใช้งานเครื่องทอผ้าจาก Newcomb Studio Art ซึ่งได้รับการส่งต่อกันมาภายในชุมชนตั้งแต่ปี 1965 งานทอแต่ละชิ้นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 100 ชั่วโมง ซึ่งรวมทั้งหมดกว่า 500 ชั่วโมง ในกระบวนการสร้างสรรค์หลายขั้นตอน เริ่มจากการรวบรวมวัสดุรีไซเคิล ซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการโพสต์ออนไลน์ และการจัดกิจกรรมทำความสะอาด ซึ่งจุดประกายให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เช่น ปัญหาทุนนิยม การบริโภคเกินความจำเป็น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากได้วัสดุมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดวัสดุ จัดเรียงตามสี และตัดเป็นเส้น จากนั้นจึงนำแต่ละเส้นมาต่อกันเป็น "เส้นด้ายพลาสติก" โดยใช้กาวร้อนในการเชื่อมต่อ แล้วนำไปยืนและขึงเส้นบนกี่ เพื่อนำไปดำเนินการทอผ้าโดยใช้เทคนิคการทอแบบธรรมดา ซึ่งต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดและการออกแบบอย่างมาก เมื่อเสร็จแล้ว นำออกจากกี่ เพื่อตกแต่งในขั้นตอนสุดท้าย รวมถึงการทำให้ริมผ้าแข็งแรง ด้วยการผูกปม และเย็บกระเป๋าสำหรับเดือยแขวน ต้องใช้เวลาทอเพิ่มเติม 2-3 ชั่วโมงต่อผลงานแต่ละชิ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทำให้ผลงานแต่ละชิ้นมีคุณค่าและความหมายด้วยการผสานส่วนร่วมของชุมชนและการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ด้วยกัน

Warin Lab Contemporary

Unit 3103, O.P. Garden, Charoenkrung Road soi 36, Bangrak, Bangkok 10500

www.warinlab.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์