มูลนิธิซิตี้ ต่อยอดพันธกิจความสำเร็จ 4 บิ๊กโปรเจกเพื่อเยาวชนไทย ย้ำจุดยืนสถาบันการเงินระดับโลกที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 27 March 2024

มูลนิธิซิตี้ ต่อยอดพันธกิจความสำเร็จ 4 บิ๊กโปรเจกเพื่อเยาวชนไทย ย้ำจุดยืนสถาบันการเงินระดับโลกที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืนมูลนิธิซิตี้ ต่อยอดพันธกิจความสำเร็จ 4 บิ๊กโปรเจก
เพื่อเยาวชนไทย ย้ำจุดยืนสถาบันการเงินระดับโลก
ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 25 มีนาคม 2567 – มูลนิธิซิตี้ ฉายภาพความสำเร็จจากสนับสนุนเงิน 840,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ 4 โครงการใหญ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศไทย ได้แก่ โครงการ "We are able" เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โครงการ "Yes for Youth" พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา โครงการ "Career Development for Youth" ที่มุ่งสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดจากสถานพินิจ และโครงการ "TRASH2CASH" เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากขยะให้เยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ตอกย้ำความเป็นสถาบันทางการเงินระดับโลกที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวนการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า "ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย มีพันธกิจในการใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ซึ่งตลอดปี 2564 - 2566 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) ผ่านการสนับสนุนเงิน 840,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย 4 แห่ง เพื่อจัดตั้งและดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ชุมชนด้อยโอกาส และผู้พิการ ประกอบไปด้วย

· โครงการ "We are able" โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและ UNDP พัฒนาทักษะทางอาชีพคนพิการ ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำงานไปจนถึงทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม พร้อมส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วยการจัดมหกรรม "Inclusion Job Fair" เชื่อมโอกาสให้องค์การนายจ้างและคนพิการได้มีพื้นที่พูดคุยทำความรู้จัก และนำไปสู่การจ้างในอนาคต ซึ่งมหกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้พิการที่กำลังมองหาโอกาสในการเข้าทำงาน 85 คน รวมถึงบริษัทชั้นนำ 55 แห่ง ที่สนใจในการรับผู้พิการเข้าทำงาน

· โครงการ "Yes for Youth" โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบในยุคดิจิทัลให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และชลบุรีจำนวน 500 คน นอกจากการอบรมความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดออนไลน์ภายใต้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อคณะกรรมการ เพื่อชิงเงินทุนในการเริ่มต้นกิจการของตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มันคงในอนาคต

· โครงการ "Career Development for Youth" โดยความร่วมมือระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจ 21 แห่งทั่วประทศ ด้วยการฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพสุจริต การสร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพและคุณค่าของตนเอง รวมไปถึงเตรียมความพร้อมในการทำงาน ด้วยการแนะแนวการสัมภาษณ์งาน และการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางได้รับการยอมรับและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง

· และล่าสุดได้ปิดจบโครงการ "TRASH2CASH" โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนในต่างจังหวัดมีรายได้ที่มั่นคง จากการดัดแปลงขยะในพื้นที่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายได้ โดยการดำเนินโครงการในปีแรก สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วกว่า 2,000 คน และเร็ว ๆ นี้ได้เตรียมขยายผลการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศ

"ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของมูลนิธิซิตี้ในการเป็นสถาบันทางการเงินระดับโลก ที่พร้อมสนับสนุนให้ผู้คนทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพที่มั่นคงและความรู้ทางการเงิน ซึ่งในอนาคตมูลนิธิซิตี้พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความก้าวหน้าในสังคมอย่างยั่งยืน" นางสาววันวิสาข์ กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ "ซิตี้"
ซิตี้แบงก์ เป็นธนาคารชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่องค์กรที่มีความต้องการในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้นำด้านการบริหารความมั่งคั่ง และด้านการเป็นธนาคารส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา ซิตี้แบงก์มีการดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่าง ๆ โดยให้บริการด้านการธนาคารและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th | ทวิตเตอร์: @Citi | LinkedIn:www.linkedin.com/company/citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Facebook: www.facebook.com/citi

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์