กทม.ปูพรมยกระดับ 681 ผลิตภัณฑ์ จาก 50 เขตทั่วกรุงร่วมออกร้านในงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 28 ก.พ- 3 มี.ค.67 ที่ซีคอน บางแค - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 28 February 2024

กทม.ปูพรมยกระดับ 681 ผลิตภัณฑ์ จาก 50 เขตทั่วกรุงร่วมออกร้านในงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 28 ก.พ- 3 มี.ค.67 ที่ซีคอน บางแคกทม.ปูพรมยกระดับ 681 ผลิตภัณฑ์ จาก 50 เขต
ทั่วกรุงร่วมออกร้านในงานมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)
 28 ก.พ- 3 มี.ค.67 ที่ซีคอน บางแค

ของดี-สินค้าดัง-อาหารอร่อยมาตรฐานสากล ต่อยอดสู่แบรนด์ Made in Bangkok

28 ก.พ.67 - กรุงเทพมหานคร ปูพรมจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” หรือ Bangkok Brand 2023 หนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจนได้มาตรฐานสากล ภายใต้ตรา “Bangkok Brand” ขึ้นเป็นปีแรก และจะนำมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพฯ MIB : Made in Bangkok ต่อไป โดยทำการเลือกเฟ้นคัดสรรของดีของใช้ อาหารอร่อย กว่า 300 ร้านค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการท้องถิ่น ธุรกิจครัวเรือน และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจาก 50 เขตทั่วกทม. มาออกร้าน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B และฮอลล์ B ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ระหว่างวันที่ 28 ก.พ- 3 มี.ค.2567 เวลา 10.30-21.00 น. ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ที่มาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของกองทัพผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เกือบหนึ่งพันรายการ และชาวกรุงเทพฯที่ให้ความสนใจมาร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเด่น แบรนด์ดังของกทม.อย่างต่อเนื่อง

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งสามารถเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจ

“ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในวันนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนับสนุนให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอให้การจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการทุกท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และกรุงเทพมหานครต่อไป”ด้านนายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เผยว่า ทางสำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึงวันที่ 3 มี.ค. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดทุนหมุนเวียน กระตุ้นเศรษฐกิจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไป เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจดี โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตในพื้นที่ และความร่วมมือของผู้ประกอบการที่มาร่วมจำหน่ายสินค้า ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1. การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ร้านค้า

2. กิจกรรม Workshop ฝึกอาชีพสำหรับประชาชน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

3. กิจกรรมสาธิตการผลิต ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

4. กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ บนเวที

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand 2023 ที่มาออกร้านในมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทอาหาร 2.ประเภทเครื่องดื่ม 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ตลอดมามีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 681 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 1.ระดับ Premium จำนวน 238 ผลิตภัณฑ์ 2.ระดับ Platinum จำนวน 205 ผลิตภัณฑ์ 3.ระดับ Gold จำนวน 147 ผลิตภัณฑ์ 4.ระดับ Silver จำนวน 55 ผลิตภัณฑ์ 5.ระดับ Bronze จำนวน 36 ผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) สามารถเข้าชมรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkokbrands.com หรือ FB Page: Bangkok BrandNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์