Zhen Ding Tech ผนึก SPI สร้างโรงงานผลิตแผงวงจรพิมพ์ระดับโลกที่ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตแห่งใหม่ในอาเซียน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 8 January 2024

Zhen Ding Tech ผนึก SPI สร้างโรงงานผลิตแผงวงจรพิมพ์ระดับโลกที่ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตแห่งใหม่ในอาเซียนZhen Ding Tech ผนึก SPI สร้างโรงงานผลิต
แผงวงจรพิมพ์ระดับโลกที่ไทยเป็นศูนย์กลางฐาน
การผลิตแห่งใหม่ในอาเซียน

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยถึงการก่อสร้างโรงงานผลิตแผงวงจรพิมพ์ ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์ โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท Zhen Ding Tech ผู้ดำเนินธุรกิจออกแบบ ค้นคว้าวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board, PCB) รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ว่า หลังจาก "พิธีตักหน้าดินวางศิลาฤกษ์ ก่อตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์" ที่จัดขึ้นไปเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้ลงมือเริ่มการก่อสร้างทันที โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และคาดว่าโรงงานแห่งนี้จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ความร่วมมือในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการลงทุนในเฟสแรกประมาณ 10,000 ล้านบาท และมากกว่า 50,000 ล้านบาทในปี 2573
PCB เป็นส่วนประกอบสำคัญในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด จึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริม และยังได้รับการสนับสนุนจาก BOI การร่วมทุนดังกล่าว จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการผลิต PCB ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นฐานการผลิต PCB ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน สร้างโอกาสการจ้างงานที่มีคุณภาพ และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในกระบวนการผลิตมายังประเทศไทย และจะเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดผู้ประกอบการรายใหญ่ในห่วงโซ่อุปทานให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการปูรากฐานสู่อนาคตให้กับบริษัทในเครือสหพัฒน์ในการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยี ด้วยการสร้างงานที่พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมได้มากกว่าหนึ่งพันตำแหน่ง ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์