วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลผลิต “ข้าว” ในงาน Thailand Rice Fest 2023 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลผลิต “ข้าว” ในงาน Thailand Rice Fest 2023


วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต “ข้าว” ในงาน Thailand Rice Fest 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร นำผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลผลิต “ข้าว” ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Rice Fest 2023 ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 6 ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานภาคีสำคัญและโดดเด่นในด้านงานวิจัยและพัฒนาข้าวที่มีศักยภาพ

สนับสนุนการจัดงานโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวงการข้าวไทย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการในช่งกลางน้ำ ตลอดจนผู้บริโภคที่อยู่ปลายน้ำ ภายใต้กลยุทธ์ 1) การกินข้าวใหม่ 2) เทศกาลอาหารที่ใช้ข้าวสายพันธุ์พิเศษ และ 3) ตลาดสินค้าข้าวสร้างสรรค์

ผลงานของ วว. ที่นำไปจัดแสดงและเปิดโอกาสทางธุรกิจในงาน Thailand Rice Fest 2023 เพื่อสู่การต่อยอดนำไปผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อนำไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีดังนี้

  • Beta oil ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
  • เซรั่มบำรุงผิวจากสารสกัดข้าวกล้องงอก
  • ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดข้าวกล้องงอกปทุม
  • ผลิตภัณฑ์ขัดทำความสะอาดผิวกายที่มีสารสกัดข้าวกล้องงอกปทุม
  • Porskin series ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก
  • ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวกล้องงอกอบกรอบ
  • ข้าวหอมมะลิ 105 คัดพิเศษเสริมซิลิเนียม

วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการทุกท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 หรีอที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์