อว. ชวนเด็กไทยสนุกสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ในงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ จัดเต็ม 3 แห่ง 12-14 มกราคม 2567 นี้ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 30 December 2023

อว. ชวนเด็กไทยสนุกสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ในงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ จัดเต็ม 3 แห่ง 12-14 มกราคม 2567 นี้


อว. ชวนเด็กไทยสนุกสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด 
‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ในงาน ‘ถนนสาย
วิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ 
จัดเต็ม 3 แห่ง 12-14 มกราคม 2567 นี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชวนเที่ยวงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบไว้ว่า ‘มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย’ เพื่อให้เยาวชนได้สนุกสร้างสรรค์ไปกับกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำในรูปแบบ On Site, On Hands และ Online ผ่านเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ www.nsm.or.th โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี วันที่ 12-14 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ, และวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังกระจายความสนุกไปทั่วประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 16 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนกว่า 20 แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานตามภูมิภาคต่าง ๆ ยกทัพความสนุกรวมกว่า 46 แห่งทั่วประเทศผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า งาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้สัมผัสกับการเรียนรู้อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย กิจกรรมในงานครอบคลุมทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมในงานเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์

พลาดไม่ได้! กับงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ที่จะพาเด็ก ๆ และเยาวชนมาสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Online และ On Hands สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-577-9999 ต่อ 1791

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์