ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่กองบัญชาการกองทัพไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 December 2023

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่กองบัญชาการกองทัพไทย


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว
ช่วยเหลือประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 แก่กองบัญชาการกองทัพไทย

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 2,000 ผืน แก่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์