ไทยพาณิชย์ จัดโครงการ ESG 3 Days Bootcamp อัพสกิลเอสเอ็มอียุคใหม่ เพิ่มโอกาสโตที่ยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 December 2023

ไทยพาณิชย์ จัดโครงการ ESG 3 Days Bootcamp อัพสกิลเอสเอ็มอียุคใหม่ เพิ่มโอกาสโตที่ยั่งยืนไทยพาณิชย์ จัดโครงการ
 ESG 3 Days Bootcamp 
อัพสกิลเอสเอ็มอียุคใหม่ เพิ่มโอกาสโตที่ยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ ESG 3 DAYs BOOTCAMP ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวน 40 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม15 บริษัท ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 14 บริษัท และกลุ่มธุรกิจให้บริการ 11 บริษัท โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 3 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ภายใน Bootcamp ยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป พร้อมแนะการทำแผนธุรกิจของตนเอง ออกแบบโครงการ ESG เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงกิจกรรมที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาว กองแก้ว บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการทั้ง 40 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์