KKP คว้า 3 รางวัล ด้านการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และ ‘ดร.พิพัฒน์’ ได้รับเลือกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 December 2023

KKP คว้า 3 รางวัล ด้านการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และ ‘ดร.พิพัฒน์’ ได้รับเลือกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ประจำปี 2566


KKP คว้า 3 รางวัล ด้านการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่
ดีที่สุดในประเทศไทย และ ‘ดร.พิพัฒน์’ ได้รับเลือก
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ประจำปี 2566

KKP คว้า 3 รางวัล ด้านการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และ ‘ดร.พิพัฒน์’ ได้รับเลือกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 จาก Asiamoney Brokers Poll 2023

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คว้า 4 รางวัลด้านการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2566 และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 จาก Asiamoney Brokers Poll 2023 : Thailand ซึ่งจัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนผลงานคุณภาพในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนบุคลากรที่มีความสามารถได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในระดับสากล โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

  1. รางวัล Best Domestic Brokerages เป็นการยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งบล.เกียรตินาคินภัทรได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
  2. รางวัล Best Domestic Brokerages for Research เป็นการยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยตลาดทุนในประเทศไทย
  3. รางวัล Best Domestic Brokerages for Sales เป็นการยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการขายและการตลาดในประเทศไทย
  4. รางวัล Best Economist เป็นการยกย่องนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมอบให้กับ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สาม

นายสุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานหลักทรัพย์สถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า “บล.เกียรตินาคินภัทร รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจาก Asiamoney Brokers Poll 2023 ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยเราไม่เพียงยึดมั่นในนวัตกรรมที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุด แต่ยังรวมถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการดำเนินการ ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้เรารักษาความไว้วางใจที่ลูกค้าและสังคมมีให้แก่เราโดยยั่งยืน”

ด้าน ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงรางวัล Best Economist ที่ได้รับจาก Asiamoney Brokers Poll 2023 ว่า “รางวัลนี้ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลระดับบุคคล แต่เป็นรางวัลสำหรับทีมวิจัยของ บล.เกียรตินาคินภัทร ที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมและพยายามนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งนักลงทุน และสังคมในวงกว้าง ด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสำหรับทั้งนักลงทุนและเศรษฐกิจไทย”

Asiamoney Brokers Poll 2023 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การวิจัยตลาดทุน และการซื้อขายในเอเชีย ซึ่งมาจากการสำรวจความคิดเห็นและลงคะแนนโดยนักลงทุนสถาบันที่เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุน ผู้แทนธุรกิจจัดการกองทุนการบริหารความมั่งคั่ง เฮดฟันด์ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และบริษัทประกันภัยที่ทำธุรกิจอยู่ในเอเชีย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์