“โฮมมี” เปลี่ยนซองให้เป็นสุข มอบวัสดุก่อสร้างบ้านรีไซเคิลจากซองโฮมมี ช่วยลดขยะพลาสติก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 20 November 2023

“โฮมมี” เปลี่ยนซองให้เป็นสุข มอบวัสดุก่อสร้างบ้านรีไซเคิลจากซองโฮมมี ช่วยลดขยะพลาสติก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“โฮมมี” เปลี่ยนซองให้เป็นสุข มอบวัสดุก่อสร้างบ้านรีไซเคิลจากซองโฮมมี ช่วยลดขยะพลาสติก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

คุณอิทธิพล คูหะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “โฮมมี” พร้อมด้วย คุณรัตนากร เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และคุณณัฐทารินทร์ มารุ่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมส่งมอบ “วัสดุก่อสร้างประเภทไม้แปรรูปจากซองโฮมมี” จากกิจกรรม “โฮมมี เปลี่ยนซองให้เป็นสุข” ให้กับนายเกลี่ยว วางเหลี่ยม, นายอาชีพ แล่เอี๋ย, นางไส วงษ์เอี่ยม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยที่มีความทรุดโทรมและมีความจำเป็นในการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีที่อยู่อาศัยเหมาะสมและปลอดภัยต่อไปคุณอิทธิพล คูหะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “โฮมมี” กล่าวว่า กิจกรรม “โฮมมี เปลี่ยนซองเป็นสุข” เป็นโครงการต่อเนื่องจากแคมเปญ “โฮมมีอร่อยดี มีลุ้นทอง” ที่มีผู้ร่วมส่งซองชิงโชค จำนวนกว่า 1 แสนชิ้น น้ำหนักรวมกว่า 200 กิโลกรัม โดยแคมเปญนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการนำขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการบริโภคขนมโฮมมีไปรีไซเคิล แต่ติดปัญหาว่าซองบรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกที่มีหลายชั้น กำจัดยากและนำไปรีไซเคิลไม่ได้ จนกระทั่งเราได้เจอบริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นฯ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกรีไซเคิลให้กลับมาทำประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง โดยนำไปแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กิจกรรมนี้ทางบริษัทฯ จะจัดเป็นโครงการต่อเนื่องในปีหน้า โดยจะขยายความร่วมมือไปสู่ร้านค้าในการรับซองโฮมมีกลับมามากขึ้น เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนต่อไป

คุณรัตนากร เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด กล่าวว่า เราได้รับโจทย์ที่ท้าทายจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ฯ ในการนำซองขนมโฮมมีมารีไซเคิลผลิตเป็นไม้แปรรูป ให้สามารถดึงขยะพลาสติกประเภทนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นอกจากจะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแล้ว เรายังมีความยินดีและภูมิใจที่นวัตกรรมของเราสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

คุณณัฐทารินทร์ มารุ่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักของผู้สูงอายุที่ทรุดโทรมในพื้นที่อบต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี จำนวน 3 หลัง ช่วยให้ผู้สูงอายุมีรอยยิ้ม มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านหลังใหม่ และมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยต่อไป

ร่วมติดตามรายละเอียดกิจกรรมและโครงการดีๆ ได้ที่ Facebook : Homey ClubNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์