ABeam Consulting ผนึกกำลัง SAP ติดปีกภาคธุรกิจด้วย SAP S/4HANA Cloud, public edition - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 4 October 2023

ABeam Consulting ผนึกกำลัง SAP ติดปีกภาคธุรกิจด้วย SAP S/4HANA Cloud, public editionABeam Consulting ผนึกกำลัง SAP 
ติดปีกภาคธุรกิจด้วย SAP S/4HANA Cloud, 
public edition

จากความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยียุคดิจิทัล ทำให้ระบบ Cloud เริ่มมีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มความสำเร็จให้กับองค์กรภาคธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ERP (Enterprise Resource Planning) หรือ “ระบบวางแผนทรัพยากรของบริษัท” ให้องค์กรมีการทำงานหลังบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

ล่าสุด บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร ร่วมกับ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร จัดซูเปอร์เวิร์คช็อปหัวข้อ “Leveraging The Power of Cloud ERP: Transforming Your Business for Success with SAP S/4HANA Cloud, public edition” ติดปีกความสำเร็จให้องค์กรด้วย SAP S/4HANA cloud, public edition ซึ่งเป็นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) บน Public Cloud ที่จะช่วยภาคธุรกิจในการจัดการระบบวางแผนทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

คุณสุปรีดา จิรวงศ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาด้าน Digital Competency Group บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นมาพบว่า 52% ของบริษัทที่มีรายได้มากที่สุด 500 อันดับแรกของโลก หรือ Fortune 500 ต้องเลิกกิจการเนื่องจาก Digital Disruption บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ในการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการคาดการณ์ว่าตลาด Cloud ERP จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างน้อย 2 เท่าในฐานะตัวช่วยให้ธุรกิจรอดพ้นจาก Digital Disruption เพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation และ Innovation”

ระบบ Public Cloud ERP ที่ดีนอกจากจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดแล้วยังจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีและสามารถตอบสนองการใช้งานในรูปแบบใหม่ ๆ ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของผู้ใช้ด้วย ด้วยการวิวัฒนาการไปสู่ Smart Multi-Device Experience ที่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละประเภท สามารถเข้าใช้งานจากเครื่องไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ รองรับการใช้งานแบบไร้รอยต่อ สลับไปมาระหว่างอุปกรณ์ได้แบบไม่มีสะดุด นอกจากจะต้องทำงานพื้นฐานได้แล้ว ยังต้องแสดงรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Analytics Report) ได้แบบ Real-Time เพื่อให้สามารถทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและฉับไว

คุณกันยารัตน์ พรวิชุลดา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาด้าน Sales & Logistic เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริม “ระบบ Cloud ERP นั้นในตลาดปัจจุบันมีอยู่หลากหลายแบรนด์ ดังนั้นการเลือกแบรนด์ที่เหมาะสมนั้นควรดูปัจจัยทั้ง 8 ข้อดังนี้คือ

 1. Standardized Process มีฟังก์ชันพื้นฐานครบพร้อมใช้งานได้ทันที
 2. Localization รองรับการทำงานที่จำเป็นของแต่ละประเทศ เช่น รองรับการคำนวณภาษีของไทยหรือ การรองรับภาษาไทยเป็นต้น
 3. Flexibility มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันหรือรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
 4. Innovation มีนวัตกรรมใหม่ๆ นำเสนอ รองรับความต้องการใหม่ๆ ที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 5. Security & Compliance มีความปลอดภัยและกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้งานที่รัดกุมและปลอดภัย
 6. Integration & Extensibility สามารถเชื่อมต่อและรองรับกับระบบงานอื่นๆที่ใช้อยู่ได้ ทำให้การเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบ Cloud ERP และระบบงานอื่นๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น
 7. Total cost of ownership มีความคุ้มค่าในมุมมองของผู้ประกอบการ ที่ต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์เทียบกับเม็ดเงินในการลงทุน
 8. Real Partner มีพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจได้ประโยชน์จากการใช้งานได้สูงสุด”

คุณนพดล เจริญทอง ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการตลาดขนาดกลาง เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า “ท่ามกลางตลาดที่มีระบบ Cloud ERP ให้บริการอยู่หลายแบรนด์ ทำไม SAP S/4HANA Cloud, public Edition ถึงโดดเด่น เพราะเราคือองค์กรผู้ให้บริการที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ให้บริการครอบคลุมหลากหลายประเทศ เข้าใจลักษณะเชิงลึกของหลากหลายบริบท มีข้อมูลเชิงลึก บทวิเคราะห์และงานวิจัยหลากหลายที่เป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ Best Practice ได้ในแอปพลิเคชัน มีนวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนออย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบและฟังก์ชันใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มีความปลอดภัยสูง ระบบมีความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มลดให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี รองรับการใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ โดยเฉพาะระบบดั้งเดิมของผู้ใช้งานที่สามารถสอดคล้องกันได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านและการต่อยอดไปได้อย่างไม่มีสะดุด นอกจากนี้ยังมีระบบ Automation ที่สามารถลดภาระและเวลาที่ต้องเสียไปกับงานที่ทำซ้ำๆ บ่อยๆ เชื่อมั่นได้ว่า SAP S/4HANA Cloud, public edition คือคำตอบสุดท้ายที่จะพาธุรกิจของลูกค้าให้สยายปีกสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งขนาดองค์กรและประเภทของธุรกิจ”

คุณกันยารัตน์ กล่าวปิดท้ายด้วยการฝาก Health Check List เพื่อให้องค์กรตรวจสอบตนเองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดและเพื่อการพัฒนา ประกอบไปด้วย

 1. Effort & Cost in Chasing New Tech ต้นทุนเพื่อไล่ตามให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ
 2. Effort & Cost in Customization ต้นทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนปรับแต่งงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการ
 3. IT Overhead ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ IT
 4. Multiple Vendor Management ต้องติดต่อผู้ให้บริการหลายเจ้า
 5. Unintegrated data & Silo System ความไม่เชื่อมโยงไม่รองรับซึ่งกันและกันของ-ข้อมูลและระบบในองค์กร
 6. Manual Work ภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆและเสียเวลา
 7. Loss due to Untimely Decision ความสูญเสียที่เกิดจากการตัดสินใจล่าช้า
 8. Loss due to Manual Internal Control ความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารควบคุมภายใน

หากต้องการทราบว่า เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) สามารถช่วยธุรกิจสร้างโอกาสจากการขยายตัวของตลาดผ่านระบบ SAP S/4HANA Cloud, public edition ได้อย่างไร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contactthailand@abeam.com


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์