มูลนิธิรักษ์ตับ ชวนร่วมลงชื่อผลักดันสิทธิการเข้า ถึงยานวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ ผ่านแคมเปญ “Voice for change - หนึ่งเสียง เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 22 December 2022

มูลนิธิรักษ์ตับ ชวนร่วมลงชื่อผลักดันสิทธิการเข้า ถึงยานวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ ผ่านแคมเปญ “Voice for change - หนึ่งเสียง เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ”มูลนิธิรักษ์ตับ ชวนร่วมลงชื่อผลักดันสิทธิการเข้า
ถึงยานวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ
ผ่านแคมเปญ “Voice for change - หนึ่งเสียง 
เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ”

“มะเร็งตับ” ถือเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมด
มูลนิธิรักษ์ตับเปิดตัวแคมเปญสะท้อนผลกระทบจากโรคมะเร็งตับ ตั้งเป้าชวนประชาชนร่วมลงชื่อบน change.org 10,000 รายชื่อ เพื่อเร่งผลักดันสิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทยให้ครอบคลุมยานวัตกรรมสำหรับโรคมะเร็งตับ

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบันโรคมะเร็งตับถือเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย[1] ด้วยอุบัติการณ์สูงถึง 27,394 ราย และอัตราการเสียชีวิต 26,704 ราย ภายในปี พ.ศ. 2563 เพียงปีเดียว โดยยอดผู้ป่วยใหม่และเสียชีวิตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย ผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุขของประเทศ มูลนิธิรักษ์ตับ ในฐานะกลุ่มผู้ป่วยโรคตับและมะเร็งตับจึงจัดงานเปิดตัวแคมเปญ Voice for Change: หนึ่งเสียง เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ เพื่อผลักดันการเข้าถึงยานวัตกรรมสำหรับโรคมะเร็งตับให้เข้าไปอยู่ในสิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตที่ยาวนานขึ้น ลดความเสียหายอันอาจเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังการผลิตของประเทศ พร้อมอยากเชิญชวนให้คนไทย ร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญบนเว็บไซต์ change.org เพื่อแสดงความสนับสนุนและสะท้อนเสียงของประชาชนที่ต้องการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของยานวัตกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับ และเร่งพิจารณาสิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทยให้ครอบคลุมยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล

โดยแคมเปญมีเป้าหมายที่รวบรวมให้ได้ 10,000 รายชื่อ เพื่อนำไปประกอบจดหมายเปิดผนึกและยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทย อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงตัวเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย คลายความกังวลใจด้านต่าง ๆ ของผู้ดูแล ลดการสูญเสียทรัพยากรแรงงานของประเทศ และช่วยให้ระบบดูแลสุขภาพของประเทศไทยรับมือกับภัยคุกคามทางสุขภาพนี้ได้อย่างยั่งยืน

ทุกเสียงมีความสำคัญต่อการผลักดันการพิจารณาสิทธิรักษาพยาบาล ร่วมลงชื่อในแคมเปญ ‘Voice for Change: หนึ่งเสียง เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ’ ทางเว็บไซต์ change.org
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์