บลจ. พรินซิเพิล" สานต่อโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมสนับสนุนความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่ โรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 20 December 2022

บลจ. พรินซิเพิล" สานต่อโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมสนับสนุนความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่ โรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิบลจ. พรินซิเพิล" สานต่อโครงการกิจกรรม
เพื่อสังคมสนับสนุนความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่
โรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ

"บลจ. พรินซิเพิล" สานต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด Learn More, Earn More, Save More ด้วยการสนับสนุนความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน โบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา

นายต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และนางสาวปองทิพย์ สหวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิตัล ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. พรินซิเพิล ได้ยึดมั่นในหลักการด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและเพื่อการเกษียณ ภายใต้แนวคิด Learn More, Earn More, Save More เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการออมแก่ผู้คนในสังคม จึงได้สานต่อการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในปีนี้ ล่าสุดได้เดินทางไปมอบความช่วยเหลือต่อเนื่องให้แก่นักเรียนของโรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา ในอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ หลังจากที่เคยสนับสนุนการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน เมื่อปี 2563 และมอบเงินบริจาคที่ได้จากการโอนสิทธิวันพักผ่อนประจำปีของพนักงาน บลจ. พรินซิเพิลเมื่อปี 2564

การมอบความช่วยเหลือครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลต่อสังคมและเด็กนักเรียนขาดโอกาสได้รับปัจจัยพื้นฐานและการศึกษาที่ดี เนื่องจากครอบครัวขาดรายได้ บลจ. พรินซิเพิลจึงให้การสนับสนุนใน 3 ด้านเพื่อช่วยเหลือชุมชนและเด็กนักเรียน ได้แก่ 1. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 220,000 บาท ที่มาจากมูลค่าวันลาพักร้อนของพนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิในรอบปี 2564 2. บริจาคของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียน ได้แก่ เสื้อกันหนาวจำนวน 600 ตัว ถุงเท้าจำนวน 3,000 คู่ กระเป๋านักเรียนจำนวน 600 ใบ พร้อมกล่องดินสอและเครื่องเขียน 3. สนับสนุนซื้อกระเป๋าผ้าจากชุมชนจำนวน 500 ใบ โดยมีนายทิม โบว์มอน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

"ปรัชญาของ บลจ. พรินซิเพิล เชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงความมั่นคงทางการเงินได้ นอกจากการให้ความช่วยเหลือผ่านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินต่างๆ เรามุ่งหวังที่จะร่วมดูแลและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าสิ่งที่เรามอบให้กับโรงเรียนในวันนี้จะมีประโยชน์กับโรงเรียน รวมทั้งเด็กๆ และชุมชน สุดท้ายนี้ขอให้เด็กๆ ทุกคนตั้งใจเรียน เพราะว่าเมื่อทุกคน 'Learn More' ทุกคนจะสามารถ 'Earn More' และ 'Save More' ได้ในอนาคต" นางสาวปองทิพย์ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์